Atatürk Ünv. Açıköğretim Kayıt İşlemleri, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt

Admin 29 Ağustos 2011 28

Atatürk Ünv. Açıköğretim Kayıt İşlemleri, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt şartları ve nasıl kayıt olacağınızla ilgili bilgileri yayınladı. Bu bilgiler ışığında kayıt işlemlerinizin nasıl gerçekleştireceğinizi aşağıda sizlere açıklamaya çalıştık.

 

Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt Bilgileri

Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt Bilgileri

 

Fakülteniz bünyesinde yer alan programlar için kayıt tarihleri belirlendi mi

Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin Üniversite kayıtları, 07 Eylül 2013 – 07 Eylül 2013 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak hazırlanacak olan kılavuz daha sonra Fakültemiz web sayfasında yayınlanacaktır.

Kayıtlar Fakültemizin KAYIT TIKLA adresi üzerinden yapılacaktır.

Kayıtlar nerede ve nasıl yapılacaktır Hangi belgelerin gönderilmesi gerekmektedir

İnternet üzerinden online olarak yapılacak olan kayıt işleminin ardından, bu işleme esas olacak Kayıt Formu’nun çıktısı alınarak aşağıda ifade edilen evraklar ile birlikte Dekanlığımıza elden veya iadeli taahhütlü olarak posta aracılığıyla gönderilecektir. Gönderilen kayıt evrakının, Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu yetkilileri tarafından incelemesi sonrasında kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Kayıtlarla ilgili olarak Dekanlığımıza gönderilmesi gereken belgeler:
1- Lise diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
2- 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5 cm x 6 cm ebatlarında)
3- İnternet Kayıt Formu (İnternet üzerinden yapılacak olan online kayıt sonrası alınacaktır)
4- Engelli öğrencilerimizin engelleri ile ilgili sağlık kurulu raporları

Kayıtlar için Erzurum’a gelmemize gerek var mı
Kayıtlar internet üzerinden online olarak yapılacağı ve kayıt evrakı posta ile gönderilebileceği için kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere öğrencilerimizin Erzurum’a gelmeleri gerekmemektedir.

Kayıt evrakı ne zaman ve hangi adrese gönderilecektir;

İnternet üzerinden kaydını yaptıran öğrencilerimizin, yukarıda belirtilen belgelerin içinde yer alacağı kayıt evraklarını 02 Eylül – 13 Eylül 2013 tarihleri arasında ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü olarak aşağıda belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir.

NOT: Yurtiçi Kargo ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerimizin kayıt evraklarını Türkiye’nin her yerinden uygun fiyatla göndermeleri sağlanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerimiz, kayıt evrakı ve/veya Fakültemize gönderecekleri tüm belgeleri Yurtiçi Kargo şubeleri aracılığıyla 3 TL’ye iletebileceklerdir.

Kayıt evrakının teslim edileceği ya da gönderileceği adres:

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosu Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Binası
3. Kat 25140 ERZURUM

Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptıramazsam ve/veya kayıt evrakını gönderemezsem ne olur
Belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini yaptırmayan/kayıt evrakını göndermeyen öğrencilerin mazeretleri kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Yapılacak ödemeler nelerdir;

Öğrencilerimizin yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilmeleri için ödemeleri gereken ücretler:
a) Öğretim Gideri; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
b) Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı (Harç); Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Ödemeler ne zaman yapılacaktır;

Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Öğrenim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı ile ilgili ödemeleri Güz ve Bahar Yarıyılı başlarında yapacaklardır.

Ödemeler taksitler halinde yapılabilecek midir;

Ödemeler Güz ve Bahar Yarıyılı başlarında yapılacaktır. Bunun dışında herhangi bir taksitlendirme olmayacaktır.

Ödemeler nasıl yapılacaktır;

Fakültemize kayıt yaptıracak öğrencilerimizin 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı ödeme planı aşağıda sunulmuştur:

Bölümler Öğretim Giderleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı 500 TL
İşletme Lisans Programı 290 TL
Sosyal Hizmet Programı 1250 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı 290 TL
İlahiyat Önlisans Programı 290 TL

* Katkı kredisine başvuran öğrenciler Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı olarak 7.00 TL ödeyeceklerdir.
* Katkı kredisine başvuran ancak katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler bahar yarıyılında Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı olarak 78.00 TL ödeyeceklerdir.
* 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı olarak 42.50 TL ödeyip daha sonra katkı kredisi tahsis edilen öğrencilerle bahar yarıyılında mahsuplaşma yapılacaktır.

*Burada yer alan ücretler, 2013-2014 yılı için geçerli olan ücretlerdir. Bakanlar Kurulu tarafından 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için belirlenecek olan miktarlara göre güncelleme yapılacaktır.

Ödemeler hangi bankaya ve hangi hesaplara yapılacaktır;

Ödemeler, T.C. Kimlik numarası belirtilerek, 05 Eylül 2011- 09 Eylül 2011 tarihleri arasında herhangi bir Vakıfbank şubesine yapılmalıdır. Vakıfbank dışındaki bankalara yapılacak ödeme dikkate alınmayacaktır. ( Ödeme Yaparken Atatürk Üniversitesi Olarak Belirtmeyi Unutmayın, Yoksa Anadolu Üniversitesi Adına Yatar Paranız ve kayıt olamazsınız!!!)
Bankaya herhangi bir hesap numarası belirtmenize gerek bulunmamaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenim ücretlerinin ödeneceği ifade edilerek T.C. Kimlik numarası belirtildiğinde ödenmesi gereken miktar banka tarafından size bildirilecektir

Öğrenciler arasında yer alan şehit ve/veya malul çocukları ödeme yapacak mıdır;

İlgili mevzuat gereği şehit ve malul çocuklarından öğrenci katkı payı alınmayacaktır. Ancak belirtilen haktan kayıt anında kimlerin yararlanacağı bilinmemektedir. Bu nedenle şehit veya malul çocukları da diğer öğrencilerle birlikte kayıt anında Öğretim Gideri yanında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit tutarını ödeyeceklerdir.
Bu öğrenciler, 1. taksit olarak ödedikleri Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı’nın iade edilebilmesi için şehit veya malul çocuğu olduklarını gösteren resmi belge ile banka dekontunun aslını, bir dilekçe ile “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25140 ERZURUM” adresine gönderebilirler. Dilekçede ödemenin iade edilebileceği banka ve şube adı, öğrenciye ait banka hesap numarası ve IBAN numarası mutlaka bulunmalıdır. Aksi takdirde dilekçe, işleme alınmayacaktır. Başvuruda bulunan öğrencilerin 1. taksit olarak ödedikleri “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” iade edilecek ve kendilerinden 2. taksit tahsilatı yapılmayacaktır.

Kayıtlar ya da diğer işlemler için illerde bürolarınız bulunuyor mu;

Öğrencilik hizmetlerinin (öğrenci belgesi verilmesi, öğrenci kimlik kartının dağıtımı, vb.) yürütülmesi ile ilgili olarak herhangi bir ilde irtibat büromuz bulunmamaktadır. Bu hizmetler öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda Dekanlığımız tarafından yürütülecektir.

Halen bir açıköğretim programında öğrenim görmekteyim. 2013 YGS sınavına girdim ve Fakülteniz bünyesinde yer alan programlardan birisine yerleştirildim. Bu durumda Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim;

Halen bir açıköğretim programında öğrenim görmekte olup, 2013 YGS sınavına girerek Fakültemiz programlardan birisine yerleştirilen öğrenciler iki açıköğretim programında aynı anda öğrenim görebilirler.

Halen bir örgün öğretim programında öğrenim görmekte olan ya da herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler 2013 YGS sınavına girmeden (sınavsız olarak) 2. Üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir mi;

Fakültemiz bünyesinde yer alan programlar kontenjanlı olduğu için ilgili mevzuat hükümlerine göre halen bir örgün öğretim programında öğrenim görmekte ya da mezun olan öğrenciler, 2013 YGS sınavına girmeden (sınavsız olarak) 2. Üniversite kapsamında Fakültemize kayıt yaptıramazlar.

YGS’ye girerek Fakülteniz bünyesinde yer alan programlardan birisine yerleştirildim. Öğrenim gördüğüm liseden/üniversiteden mezun olabilmem için tek ders/bütünleme sınavına girdim, ancak sonuçlar henüz ilan edilmedi. Kaydımı yaptırabilir miyim;

Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu yıla kadar ki uygulamaları dikkate alınarak kaydınız geçici olarak yapılabilecektir. Ancak lise/üniversite mezuniyet şartını yerine getirmediğiniz takdirde kayıt işleminiz iptal edilecektir.

28 Yorum Bulunmaktadır »

 1. Ercan Demirci 30 Aralık 2013 at 09:38 - Reply

  20 yıl boyunca Ankara Ünv.de Atatürk ilke ve Inkılapları dersleri yürüten aydın, çağdaş, ATATÜRK’çü bir TÜRK’tür..!!

 2. Ales Bilgi Merkezi 28 Aralık 2013 at 10:11 - Reply

  20 yıl boyunca Ankara Ünv.de Atatürk ilke ve Inkılapları dersleri yürüten aydın, çağdaş, ATATÜRK’çü bir TÜRK’tür..!!

 3. ihsan can 25 Ekim 2013 at 14:29 - Reply

  valla melıke hanım bend e aynuı hatayı yaptım sabahtan berı ugrastım kayıt olamadım sız bı yolunu bulabıldını mı?artık kayıtan gectım parayı kurtarmanın derdındeyım bı caresını buldunuzmu

 4. hazal 24 Ekim 2013 at 18:34 - Reply

  Bende ön kaydımı yaptım İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne,. ön kaydımı yaptığımda fotoğraf falan yüklemedim. Şimdi kesin kayıt yapamıyorum ve bankaya gerekli ödemeyi yaptım bu durumda ne yapabiliriz yardımcı olabilir misiniz?

 5. melike 22 Ekim 2013 at 12:28 - Reply

  ya lütfen biri yardımcı olsun önkayıt sırasnda resim yükleyemedim simdi kesin kayıt için resim istiyo ama yüklenmiyo biri yardımcı olsun ücretide yatırdım bosa gdecek lütfen mail adresim jakil_bambam@hotmail.com

 6. özgün 10 Ekim 2013 at 21:30 - Reply

  babam hayatta değil bunun için harç vermeme gibi sansım var mı bilgi verirseniz sevinirim…

 7. selver 23 Eylül 2013 at 18:51 - Reply

  çocuk gelişimi lisesinden mezunum ygs ye girdim bende bu bölümü tercih edebilirmiyim

 8. fatma 16 Eylül 2013 at 11:00 - Reply

  açıköğretim kaydımı yaptm ama halen bi sonuç alamadım öğrenci bilgi sistemine giriyorm parola diyo bilmiyorum

 9. turab 06 Eylül 2013 at 13:15 - Reply

  sınavlara erzurumdamı gireceğiz ve tüm işlemler erzurumdamı yapılıyor

 10. seda 17 Kasım 2012 at 10:46 - Reply

  1. sınıf öğrencisiyim.. ders kaydını nasıl yapcm.

  • Acikogretim 19 Kasım 2012 at 06:32 - Reply

   Maalesef bilemiyorum. Üniversitenin sitesinden açıköğretim duyurularını takip etmenizi öneriyorum.

 11. Necla BAŞARANOĞLU 29 Ekim 2012 at 10:17 - Reply

  Ne öğrenci bilgi sistemine giremiyorum ne de kitaplarımız geliyor…

 12. cevat güler 18 Ekim 2012 at 08:05 - Reply

  kayıt olduk mu olmadık mı bilmiyoruz bile açık öğretim adalet sürekli telefonu meşgül yada açmıyorlar.bu sınavlar yada kitaplar olacakmı yardımcı olursanız mennun olurum.

 13. cevat güler 18 Ekim 2012 at 07:58 - Reply

  açık öğretim telefonunu arıyoruz yaa sürekli meşgül yada açmıyorlar doru bir bilgi nerden alacaz kayıt olduk olmadık onuda anlamadık bu sınavlar kitap işi falan yardımcı olursanız mennum olurum

 14. ibrahim 09 Ekim 2012 at 14:47 - Reply

  sınavlar nasıl olcak da biz kalkıp da erzuruma gelcez

 15. merve katırcı 25 Eylül 2012 at 12:59 - Reply

  kayıtlarımızın tamamlandıgını nasıl ögtrenicez bilgilendirirseniz sevinirim

 16. semra ballı 25 Eylül 2012 at 10:25 - Reply

  ben evraklarımı yoladım daha gelmedi kitaPLARIM NE ZAMAN GELECEK VE SINAVLARA NASIL GİRECEĞİM ADANADA OTURUYORUM

  • Mustafa 26 Eylül 2012 at 17:09 - Reply

   Kitap gönderimi yok.. sadece bilgi sistemi üzerinden ders alabilir veya çıktı sahibi olabilirsiniz..

 17. cennet 16 Eylül 2012 at 20:27 - Reply

  kesin kayıt için neler gerekli bilgi verin lütfen

 18. selda 13 Eylül 2012 at 14:33 - Reply

  noterden alınacak diploma haricinde diplomanın aslını da gönderecek miyız?

 19. ayşe 13 Eylül 2012 at 10:57 - Reply

  engelli öğrenci harc ödemiyormuş bunun için sağlık raporu nasıl ulaştırcaz atatürk açık fakülteye

 20. evren kılınç 27 Ağustos 2012 at 16:26 - Reply

  “merhaba ben aöf önlisans sosyal hizmetleri bitirdim …sosyal hizmetler 3. sınıfa kayıt yaptırabiliyormuyum?”

 21. nurcan 28 Ekim 2011 at 07:21 - Reply

  merhaba ….peki yurt disindann yani Almanyadan kayit yaptigimda nasil olacakk ???neler gerekli nasil yapilmali?? bilgilendirirseniz cok sevinirim.tskrler.

 22. tuğba 26 Eylül 2011 at 17:57 - Reply

  KAYITLARIMIZIN YAPILIP YAPILMADIĞINI BİR AN ÖNCE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ.LÜTFEN BİZİ BİLGİLENDİRİN. KİTAPLAR ADRESE TESLİM EDİLECEK Mİ? SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK

 23. güler 26 Eylül 2011 at 09:48 - Reply

  Erzurumda gönderdiğimiz evraklar sonucu kaydımızın kesin yapılıp yapılmadığını nasıl öğreneceğiz lütfen bilgilendirin…dersler ne zaman başlayacak..acil bilgilendirirseniz sevinirim

 24. nurullah çetin 14 Eylül 2011 at 07:43 - Reply

  Erzurumda gönderdiğimiz evraklar sonucu kaydımızın kesin yapılıp yapılmadığını nasıl öğreneceğiz lütfen bilgilendirin

 25. eda 07 Eylül 2011 at 15:45 - Reply

  kayıt formu niye çikmiyorrrrr

 26. revşan 06 Eylül 2011 at 09:09 - Reply

  peki erzurmdaysak direk üni gelip kayit yapmamizda bir mahsur yoktur umarim..

Yorumunuzu/Sorunuzu Yazabilirsiniz »

acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat
acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat
Aöf Çıkmış Sorular