açıköğretim iktisat fakültesi »

İktisat Bölümü Bilgileri

İktisat Bölümü Bilgileri

Admin Mart 26, 2014 7

İktisat Bölümü Bilgileri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi İktisat bölümünün amacı günümüzde yer alan ekonomi modellerini kavrayabilen, ekonomilerde yer alan güncel problemleri algılayarak olası çözüm öneriler ve yöntemlerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem

Read More »
Kamu Yönetimi Bölümü Bilgileri

Kamu Yönetimi Bölümü Bilgileri

Admin Mart 26, 2014 22

Kamu Yönetimi Bölümü Bilgileri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı; öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki mevzularda belli başlı kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinerek,; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek,

Read More »
Maliye Bölümü Bilgileri

Maliye Bölümü Bilgileri

Admin Mart 26, 2014 6

Maliye Bölümü Bilgileri   Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi Maliye bölümünün amacı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında

Read More »
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) Bölümü Bilgileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) Bölümü Bilgileri

Admin Mart 26, 2014 26

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) Bölümü Bilgileri   Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ( ÇEKO ) Lisans Bölümü işçi- işveren ve devlet arasındaki çalışma ilişkileri konusunda eğitim veren ve bu

Read More »
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Admin Mart 26, 2014 9

Uluslararası İlişkiler Bölümü   Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslararası  İlişkiler Bölümü Lisans programı,  2009 yılında açılan bir bölümdür. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler  bölümünün amacı, öğrencilerine kazandırmayı amaçladığı temel bilgi, beceri ve

Read More »