İktisat Bölümü Bilgileri

Admin 26 Mart 2013 5

İktisat Bölümü Bilgileri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi İktisat bölümünün amacı günümüzde yer alan ekonomi modellerini kavrayabilen, ekonomilerde yer alan güncel problemleri algılayarak olası çözüm öneriler ve yöntemlerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem de analitik yönlü düşünebilecek insanlar yetiştirmektir. Aşağıda açıköğretim İktasat bölümünü tanıtan bilgileri bulabilirsiniz.

 

Eğitim Sistemi

İktisat Fakültesi İktisat Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim meodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim- öğretim verilmektedir. Her dönem de 1 kez ara sınav ve 1 kez dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem de farklı kitaplar dağıtılarak sınavlar bu kitaplar üzerinden yapılmaktadır. Açıköğretim sınavları tüm Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü olarak yapılmakta yanlışlar doğruları götürmemektedir. Aöf ders kitapları açıköğretim bürolarında kayıt başlangıcından sonra dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarakta üniversitenin internet sitesinde yeralmaktadır.

 

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

 İktisat Lisans Programını ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir. Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

Ayrıca sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yükseköğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler Açıköğretim Aöf İktisat Bölümü  lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.
Ayrıca örgün öğretim bölümlerinden veya ikinci öğretim bölümlerinden veya uzaktan öğretim bölümlerinden yatay geçiş yapılabilir.
Programımız Azerbaycan ve Batı Avrupa Programları dahilindedir.
 

Azerbaycan Programları Kayıt Esasları

Anadolu Üniveresitesi Azerbaycan Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmaları gerekmektedir.  Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanların ise bu programla kayıt olabilmeleri için Azerbaycan Cumhuriyeti’nde en az üç ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.
 
Kesin kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır:
1. Azerbaycan Cumhuriyeti veya Azerbaycan’da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanlar.
2. Azerbaycan’da Türkiye’de veya diğer ülkelerde Türk Eğitimi Sistemi’ne göre lise veya dengi bir okulu bitirenler ya da kesin kayıt süresinde bitirecek olanlar(sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır) Azerbaycan veya diğer ülkelerde aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul mezunu olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alacakları denklik belgesi ile onaylatanlar.
3. Üniversitemiz tarafından Azerbaycan’daki sınav merkezlerinde yapılan Azerbaycan Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazananlar.
4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.
5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayanlar(Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk Yükseköğretim Mevzuatında öngörülen şekilde çektirilmiş altı adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu gibi) kayıt yaptırabilir.

 

Batı Avrupa Programları Kayıt Esasları

 Açıköğretim Aöf İktisat Bölümü Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde geçerli oturma iznine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatanşlarının Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için geçerli oturma izinlerinin kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi veya öğrenime başladığında yukarıda belirtilen bu ülkelerden birinde ikâmet etmek üzere Türkiye’den bu ülkelere gidecek olanlardan,
1. T.C. vatandaşı olan (Yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır),
2. Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır),
3. Üniversitemiz tarafından Avrupa’daki sınav merkezlerinde yapılan Giriş Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’nı kazananlar.
4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.
5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayan  (Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların Türkiye Cumhuriyeti Lise veya  dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk yükseköğretim mevzuatına  göre çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu,  üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgeleri gibi) herkes kayıt yaptırabilir.

 

Özel Koşullar

İktisat Lisans Programına herhangi bir özel kayıt koşulu bulunmamaktadır.

 

Kontenjan Sınırlaması

2012-2013 öğretim yılı İktisat Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 3000 olarak belirlenmiştir.  Yerleştirme souçlarına göre, Ek Yerleştirme Kılavuzunda da kontenjan sayısı 1446 olarak oluşmuştur.

 

Taban Tavan Puanları

Açıköğretim Aöf İktisat Bölümü 2012-2013 eğitim yılında 3.000 kişilik kontenjan açılmış ancak bunun 2.172′si dolmuştur. Oluşan en küçük puan ise 159,91(Okul Puanı Eklenmiş Hali ) olarak gerçekleşmiştir. Yani YGS herhangi bir puan türünden 140 veya üzeri almış olanlar tercih etmeleri halinde bu bölüme yerleşeceklerdir.

 

Diploma

İktisat Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık İktisat Fakültesi lisans diploması almaktadırlar.
Aöf İktisat Fakültesi Diploma Örneği

Aöf İktisat Fakültesi Diploma Örneği

Örgün Öğretime Yatay Geçiş

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya o puandan daha yüksek olması gerekir.

 

Mezuniyet Sonrası / İş Olanakları

İktisat mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır.

İktisat Lisans Programı mezunları 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dahildir.

Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

İktisat Lisans Programı mezunları 4 yıllık lisans diploması alırlar. Mezuniyet belgesini alan öğrenciler 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvuru yapabileceği gibi başvuruda istenen minimum not ortalaması ve/varsa başvurulan programın diğer koşullarını tutturmuş olmak kaydı ile lisansüstü eğitim programlarına geçiş yapabilir.

      Gerek geniş konu kapsamı gerekse de analitik yönü kuvvetli bir sosyal bilim olması dolayısıyla İktisat bölümü, mezuniyet sonrası kariyer olanakları oldukça geniş nadir bölümlerden birisidir.
 

İktisat Bölümü Ders Listesi

Açıköğretim İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ders listesini aşağıdan görebilirsiniz, her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. ve 2. dönemler 1.sınıfı, 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı, 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı, 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir.

Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar, yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. Aynı şekilde, 2.sınıftan kaldığınız derlser varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.

Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
E-Kitap; Dersin online e-kitab’ı için kırmızı PDF simgesine tıklayın.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
AKTS; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Burdan Bakacağız )

 

1. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
İŞL107UGENEL İŞLETMEISL107U.pdf305,00
MUH103UGENEL MUHASEBE IMUH103U.pdf305,00
HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIHUK101U.pdf304,00
İKT103UİKTİSADA GİRİŞ IIKT103U.pdf305,00
MAT105UMATEMATİK IMAT105U.pdf304,00
SOS101USOSYOLOJİYE GİRİŞSOS101U.pdf304,00
BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IBIL101U.pdf303,00

2. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
HUK110UBORÇLAR HUKUKUHUK110U.pdf304,00
MUH104UGENEL MUHASEBE IIMUH104U.pdf305,00
İKT104UİKTİSADA GİRİŞ IIIKT104U.pdf305,00
MAT106UMATEMATİK IIMAT106U.pdf304,00
İKT102UPROJE YÖNETİMİIKT102U.pdf305,00
BİL102UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IIBIL102U.pdf303,00
İŞL104UYÖNETİM VE ORGANİZASYONISL104U.pdf304,00

3. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
HUK209UANAYASA HUKUKUHUK209U.pdf305,00
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITAR201U.pdf303,00
İKT201UİKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİIKT201U.pdf304,00
İST201UİSTATİSTİK IIST201U.pdf304,00
MLY203UKAMU MALİYESİMLY203U.pdf305,00
İKT203UMİKRO İKTİSATIKT203U.pdf305,00
MUH201UMUHASEBE UYGULAMALARIMUH201U.pdf304,00

4. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITAR202U.pdf303,00
İKT202UDOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİIKT202U.pdf305,00
HUK210UİDARE HUKUKUHUK210U.pdf305,00
İST202UİSTATİSTİK IIIST202U.pdf304,00
İKT204UMAKRO İKTİSATIKT204U.pdf305,00
HUK208UTİCARET HUKUKUHUK208U.pdf304,00
İKT206UULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIKT206U.pdf304,00

5. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM301UALMANCA IALM301U.pdf303,00
MLY301UDEVLET BÜTÇESİMLY301U.pdf305,00
FRA301UFRANSIZCA IFRA301U.pdf303,00
İNG301UİNGİLİZCE IING301U.pdf303,00
İKT303UMATEMATİKSEL İKTİSATIKT303U.pdf305,00
İKT305UPARA TEORİSİIKT305U.pdf305,00
İKT307USANAYİ EKONOMİSİIKT307U.pdf304,00
İKT309UTARIM EKONOMİSİ VE TARIMSAL POLİTİKALARIKT309U.pdf304,00
İKT311UULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİIKT311U.pdf304,00

6. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Bahar Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM302UALMANCA IIALM302U.pdf303,00
İKT302UBİLGİ EKONOMİSİIKT302U.pdf304,00
ÇEK308UÇALIŞMA EKONOMİSİCEK308U.pdf305,00
FRA302UFRANSIZCA IIFRA302U.pdf303,00
İKT304UHİZMETLER EKONOMİSİIKT304U.pdf304,00
İNG302UİNGİLİZCE IIING302U.pdf303,00
HUK108UİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUHUK108U.pdf305,00
İKT306UPARA POLİTİKASIIKT306U.pdf305,00
İKT308UULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASIIKT308U.pdf304,00

7. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM401UALMANCA IIIALM401U.pdf303,00
İKT401UAVRUPA BİRLİĞİIKT401U.pdf305,00
İKT405UFİNANSAL EKONOMİIKT405U.pdf305,00
FRA401UFRANSIZCA IIIFRA401U.pdf303,00
İKT403UİKTİSADİ KALKINMAIKT403U.pdf305,00
İNG401UİNGİLİZCE IIIING401U.pdf303,00
TÜR201UTÜRK DİLİ ITUR201U.pdf303,00
MLY201UTÜRK VERGİ SİSTEMİMLY201U.pdf305,00
HUK401UVERGİ HUKUKUHUK401U.pdf304,00

8. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM402UALMANCA IVALM402U.pdf303,00
İKT406UAVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİIKT406U.pdf304,00
İKT408UEKONOMİNİN GÜNCEL SORUNLARIIKT408U.pdf303,00
FRA402UFRANSIZCA IVFRA402U.pdf303,00
İKT410UİKTİSADİ BÜYÜMEIKT410U.pdf305,00
İKT412UİKTİSAT TARİHİIKT412U.pdf303,00
İNG402UİNGİLİZCE IVING402U.pdf303,00
MLY402UMALİYE POLİTİKASIMLY402U.pdf304,00
TÜR202UTÜRK DİLİ IITUR202U.pdf303,00
İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİIKT402U.pdf305,00

5 Yorum Bulunmaktadır »

 1. Tuğçe Altun 30 Aralık 2013 at 12:22 - Reply

  evet ibf iktisat bölümü almış 2 gün önce kararı tüm derslere devam zorunlu geldi

 2. կεlﻨչ 30 Aralık 2013 at 06:28 - Reply

  iktisat bölümü sınav sonuçları ne olacak ki ;);(;(

 3. Ç.Ü. Haber Merkezi 26 Aralık 2013 at 07:33 - Reply

  Ya ben bölümü seçerken niye kimse beni durdurmadı. iktisat zordur ingilizcesi daha da zordur diye uyarmadı he niye

 4. AjansHaber 21 Aralık 2013 at 12:15 - Reply

  Siyaset Bilimi Bölümü’den sonra İktisat bölümünden arkadaslarımız bölümlerimi tanıtıyorlar.

 5. Christa Mcintyre 05 Mayıs 2013 at 07:43 - Reply

  Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler İşletme Fakültesinin lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

Yorumunuzu/Sorunuzu Yazabilirsiniz »

acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat
acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat