Kamu Yönetimi Bölümü Bilgileri

Admin 26 Mart 2013 21

Kamu Yönetimi Bölümü Bilgileri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı; öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki mevzularda belli başlı kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinerek,; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri ve yöntemleri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Aşağıda açıköğretim Kamu Yönetimi bölümünü tanıtan bilgileri bulabilirsiniz.

Eğitim Sistemi

İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim metodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim sürmektedir. Her dönem 1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem farklı kitaplar dağıtılmaktadır. Sınavlar Tüm Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü ile yapılmaktadır. Kitaplar aöf bürolarınca dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarak üniversitenin sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Kamu Yönetimi Lisans Programını ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir. Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

Ayrıca sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yükseköğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler İşletme Fakültesinin lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

 

Programımız Azerbaycan ve Batı Avrupa Programları dahilindedir.

 

Azerbaycan Programları Kayıt Esasları

Anadolu Üniveresitesi Azerbaycan Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanların ise bu programla kayıt olabilmeleri için Azerbaycan Cumhuriyeti’nde en az üç ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Kesin kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır:

1. Azerbaycan Cumhuriyeti veya Azerbaycan’da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanlar.

2. Azerbaycan’da Türkiye’de veya diğer ülkelerde Türk Eğitimi Sistemi’ne göre lise veya dengi bir okulu bitirenler ya da kesin kayıt süresinde bitirecek olanlar(sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır) Azerbaycan veya diğer ülkelerde aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul mezunu olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alacakları denklik belgesi ile onaylatanlar.

3. Üniversitemiz tarafından Azerbaycan’daki sınav merkezlerinde yapılan Azerbaycan Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayanlar(Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk Yükseköğretim Mevzuatında öngörülen şekilde çektirilmiş altı adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu gibi) kayıt yaptırabilir.

 

Batı Avrupa Programları Kayıt Esasları

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde geçerli oturma iznine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için geçerli oturma izinlerinin kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi veya öğrenime başladığında yukarıda belirtilen bu ülkelerden birinde ikâmet etmek üzere Türkiye’den bu ülkelere gidecek olanlardan,

 

1. T.C. vatandaşı olan (Yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır),

2. Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır),

3. Üniversitemiz tarafından Avrupa’daki sınav merkezlerinde yapılan Giriş Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayan (Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların Türkiye Cumhuriyeti Lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk yükseköğretim mevzuatına göre çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgeleri gibi) herkes kayıt yaptırabilir.

 

Özel Koşullar

Kamu Yönetimi Lisans Programına özel kayıt koşulları bulunmamaktadır.

 

Kontenjan Sınırlaması

2012-2013 öğretim yılı İşletme Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 13000, Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda da kontenjan sayısı 5324 olarak belirlenmiştir.

 

 

Taban Tavan Puanları

2012-2013 eğitim yılında 13.000 kontenjan açılmış ve bunun ancak 10.668′sı dolmuştur. Oluşan en küçük puan ise 156,86 olarak gerçekleşmiştir.

 

Diploma

İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık Kamu Yönetimi lisans diploması almaktadırlar.

 

Aöf İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Diploması

Aöf İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Diploması

 

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Kamu Yönetimi Lisans Programı mezunları 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dahildir.

Kamu Yönetimi mezunlarının çalışabilecekler bazı kurumlar :

 • Kaymakamlık, mülki idare amirlikleri,
 • İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde idari hakimlik,
 • Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik, danışmanlık,
 • Polislik, komiser yardımcılığı, komiser ve emniyet teşkilatında diğer uzmanlık görevleri,
 • KİT’ler ile yatırımcı kuruluşlarda orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,
 • Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,
 • Danıştay ve Sayıştay’da denetçi ve uzmanlık,
 • Dış İşleri Bakanlığı’nda meslek memurluğu ve idari memurluk,
 • İçişleri Bakanlığı’nda İl Planlama ve Koordinasyon Uzmanlığı,
 • Rekabet Kurulu, Telekom Üst Kurulu gibi üst (düzenleyici) kuruluşlarda uzmanlık ve denetçilik,
 • Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TUİK/DİE gibi kuruluşlarda müfettişlik ve uzmanlık,
 • Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık…

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler :
Bu bölümde okuyan öğrencilerin, Sosyal Bilimlere ilgi duyması, başkalarını etkileyebilmesi, düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilmesi, insanlarla iyi iletişim kurabilmesi, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması, yeniliklere açık olması, yaratıcı olması ve seyahat etmekten hoşlanması gerekir.

 

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Listesi

Açıköğretim İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ders listesini aşağıdan görebilirsiniz, her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. ve 2. dönemler 1.sınıfı, 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı, 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı, 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir.

Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar, yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. Aynı şekilde, 2.sınıftan kaldığınız dersler varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.

Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
E-Kitap; Dersin online e-kitab’ı için kırmızı PDF simgesine tıklayın.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
AKTS; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Burdan Bakacağız )

 

Program kapsamında okutulan tüm derslerin dönemlere göre gruplandırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz. İlgili ders kapsamında okutulan açıköğretim kitabını indirmek için e-kitap sütununda yer alan simgeye tıklayınız.

 

1. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
SOS113UDAVRANIŞ BİLİMLERİ ISOS113U.pdf304,00
İŞL107UGENEL İŞLETMEISL107U.pdf305,00
MAT103UGENEL MATEMATİKMAT103U.pdf304,00
MUH103UGENEL MUHASEBE IMUH103U.pdf305,00
HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIHUK101U.pdf304,00
İKT103UİKTİSADA GİRİŞ IIKT103U.pdf305,00
BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IBIL101U.pdf303,00

 

2. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
HUK110UBORÇLAR HUKUKUHUK110U.pdf304,00
SOS114UDAVRANIŞ BİLİMLERİ IISOS114U.pdf304,00
MUH104UGENEL MUHASEBE IIMUH104U.pdf305,00
TAR116UGENEL UYGARLIK TARİHİTAR116U.pdf304,00
İKT104UİKTİSADA GİRİŞ IIIKT104U.pdf305,00
TAR118USİYASİ TARİHTAR118U.pdf305,00
BİL102UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IIBIL102U.pdf303,00

 

3. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
HUK209UANAYASA HUKUKUHUK209U.pdf305,00
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITAR201U.pdf303,00
İST203UİSTATİSTİKIST203U.pdf304,00
MLY203UKAMU MALİYESİMLY203U.pdf305,00
SİY201USİYASET BİLİMİSIY201U.pdf304,00
SOS207USİYASET SOSYOLOJİSİSOS207U.pdf304,00
KYT201UYÖNETİM BİLİMİ IKYT201U.pdf305,00

 

4. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITAR202U.pdf303,00
HUK210UİDARE HUKUKUHUK210U.pdf305,00
İŞL202UKAMU YÖNETİMİISL202U.pdf305,00
TAR222USİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİTAR222U.pdf304,00
HUK208UTİCARET HUKUKUHUK208U.pdf304,00
YYT202UYEREL YÖNETİMLERYYT202U.pdf304,00
KYT202UYÖNETİM BİLİMİ IIKYT202U.pdf305,00

 

5. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM301UALMANCA IALM301U.pdf303,00
MLY301UDEVLET BÜTÇESİMLY301U.pdf305,00
FRA301UFRANSIZCA IFRA301U.pdf303,00
HİT102UHALKLA İLİŞKİLERHIT102U.pdf304,00
İNG301UİNGİLİZCE IING301U.pdf303,00
HUK 303UKAMU PERSONEL HUKUKUHUK 303U.pdf305,00
KYT301UKENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARIKYT301U.pdf304,00
ARY101USOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİARY101U.pdf304,00
ÇEK101USOSYAL POLİTİKACEK101U.pdf305,00

 

6. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM302UALMANCA IIALM302U.pdf303,00
ÇEK308UÇALIŞMA EKONOMİSİCEK308U.pdf305,00
FRA302UFRANSIZCA IIFRA302U.pdf303,00
İNG302UİNGİLİZCE IIING302U.pdf303,00
ADL106UİNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİADL106U.pdf304,00
MLY302UMAHALLİ İDARELER MALİYESİMLY302U.pdf305,00
SOS110UÖRGÜTSEL DAVRANIŞSOS110U.pdf305,00
SİY102UTÜRK SİYASAL HAYATISIY102U.pdf304,00
ULİ302UULUSLARARASI ÖRGÜTLERULI302U.pdf304,00

 

7. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM401UALMANCA IIIALM401U.pdf303,00
KYT401UÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARIKYT401U.pdf305,00
FRA401UFRANSIZCA IIIFRA401U.pdf303,00
İNG401UİNGİLİZCE IIIING401U.pdf303,00
MLY403UMALİYE POLİTİKASI IMLY403U.pdf305,00
TÜR201UTÜRK DİLİ ITUR201U.pdf303,00
HUK403UTÜRK İDARE TARİHİHUK403U.pdf305,00
MLY201UTÜRK VERGİ SİSTEMİMLY201U.pdf305,00
SOS319UTÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISISOS319U.pdf304,00

 

8. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM402UALMANCA IVALM402U.pdf303,00
İKT406UAVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİIKT406U.pdf304,00
FRA402UFRANSIZCA IVFRA402U.pdf303,00
İNG402UİNGİLİZCE IVING402U.pdf303,00
İŞL402UİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİISL402U.pdf305,00
KYT402UKAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARKYT402U.pdf305,00
MLY404UMALİYE POLİTİKASI IIMLY404U.pdf305,00
TÜR202UTÜRK DİLİ IITUR202U.pdf303,00
İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİIKT402U.pdf30

5,00

 

Böylelikle Aöf Kamu Yönetimi Bölümü bilgilerini sizlere vermiş olduk. Konu içerisindeki bilgiler içinde aradığınız yok ise, konuya yorum olarak yzarsanız sizleri en kısa zamanda cevaplarız.

 

21 Yorum Bulunmaktadır »

 1. uzun_parliament 30 Aralık 2013 at 13:15 - Reply

  twitterdan ders mi çalışılır diyorlar ders kamu yönetimi,twitterda öğrendiklerim kamu nasıl yönetilmez bizzat uygulamalı gösteriyorlar :)

 2. muhterem 07 Kasım 2013 at 13:12 - Reply

  kamu yönetimi 3, sınıf derslerinin sesli kitapları yok nerden ulaşabilirim

 3. nagihan 18 Eylül 2013 at 06:01 - Reply

  ben 2.sınıftayımda 4 senelik bölümü 2ye düşürme gibi bi imkan yok değil mi işletmede oluyoda bundada oluyomu ?

 4. fatih akpınar 05 Eylül 2013 at 15:24 - Reply

  almanca . fransızca, ingilizce derslerinden birini mi seçiyoruz yoksa hepsi mi. örgün öğretimde sadece ingilizce dersi mevcut çünkü. bilgilendirirseniz memnun olurum

 5. Melike BOZ 15 Ağustos 2013 at 18:31 - Reply

  Merhabalar .. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans eğitiminden mezunum; 2. üniversite için kayıt yaptıracağım yeni kayıt yaptıracağım bölümdeki bazı dersleri 1. üniversitemde almış olduğumdan dolayı muhafiyet söz konusu mudur ?

 6. hatip 02 Ağustos 2013 at 09:02 - Reply

  Ben geçen yıl ki puanımla ek tercih yapabilir miyim 4 yıllık bir bölüme acilll lütfenn ??

  • Admin 05 Ağustos 2013 at 05:08 - Reply

   Maalesef geçen yıl ki puanınızla tercih yapamazsınız.

 7. Nuri 27 Temmuz 2013 at 14:39 - Reply

  YGS1 134,0605
  YGS2 134,19674
  YGS3 166,44579
  YGS4 165,50927
  YGS5 154,89587
  YGS6 141,57447 puanlarim ve

  Y YGS3 200,96379
  Y YGS4 200,02727
  Y YGS5 189,41387
  Y YGS6 176,09247

  arkadasim ben bu puanlarla ne yapabilirim, bir de tercihlere katilma hakkim varsa da giremedim simdi nasil bir yol izlemem gerekiyor, tesekkurler.

  • Admin 27 Temmuz 2013 at 23:47 - Reply

   İlk tercihleri kaçırdınız, ÖSYM den ek yerleştirme tercihlerini takip edin. Ek tercihler başladığında işleminizi yapabilirsiniz. Bu puanlarla Adalet harici istediğiniz aöf bölümüne yerleşebilirsiniz.

 8. sevda 18 Temmuz 2013 at 09:49 - Reply

  ben bu sene açıköğretim lisesinden mezun oldum ve seneye unıversıte sınavına gırcem barajı asınca kamu yonetımıne kayıt yaptırabılırmıyım açıktan yanı sadece sınavlara gırmek ıstıyorum yardımcı olurmusunuz lutfen

 9. nur 04 Temmuz 2013 at 19:49 - Reply

  sadece ygs 4 den barajı geçtim. Okul puanıyla birlikte 177. Hangi bölüm tutar

 10. aysel kar ögeday 19 Haziran 2013 at 13:42 - Reply

  iyi günler benim sorum şu: ygs en yüksek puanım 196 kamu yönetimini tercih edebilir miyim bu bölümde sistem uzaktan eğitim sistemi gibi mi ve benim matematik zayıf bu bölümü okumam için matematik iyi mi olması gerekiyor karar veremiyorum yardımcı olursanız sevinirim

 11. özcan 19 Mayıs 2013 at 17:14 - Reply

  kamu bölumu 3. sınıf final sınavı derslerini netten nasıl takip edebilirim

  • Admin 20 Mayıs 2013 at 06:35 - Reply

   Tam olarak ne demek istediğniizi anlayamadm.

 12. tayfun 27 Nisan 2013 at 14:08 - Reply

  196 puanla nereyi yazabilirim kolay iş imkanı olan bölüm hangisi açık ögretim olarak simdiden teşekkürler

 13. ela ates 24 Nisan 2013 at 07:34 - Reply

  en yüksek ygs puanım 242 acıkögretim 4 yıllık hangi programı yazsam kesinlikle gelir..anadolu ticaret meslek lisesi bilgi-islem bölümü mezunuyum

  • Admin 25 Nisan 2013 at 07:05 - Reply

   Bu YGS puanı ile istediğiniz lisans bölümüne yerleşirsiniz.

 14. şevki özdemir 23 Nisan 2013 at 13:35 - Reply

  bu bölüme girmek için lys de hangi oturumlara girmek gerekiyo

  • Admin 24 Nisan 2013 at 06:14 - Reply

   YGS herhangi bir puan türünden 140 veya üzeri almanız tercih hakkı elde etmenize yeterlidir. Okul puanı ile 155-160 arası alırsanızdayerleşirsiniz.

  • nazlı 08 Kasım 2013 at 10:37 - Reply

   ts tm fark etmiyor demi yerleştirmelerde

Yorumunuzu/Sorunuzu Yazabilirsiniz »

acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat
acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat