Maliye Bölümü Bilgileri

Admin 26 Mart 2013 6

Maliye Bölümü Bilgileri

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi Maliye bölümünün amacı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirip uygulamaya geçirebilen, alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesi​nde proje ve etkinliklere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Edindiği mesleki bilgi ve becerileri, değişen koşullarda güncel sorunları çözme konusunda kullanabilen, alanla ilgili bilgileri bu sorunların çözümünde neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirebilen ve değerlendirebilen, alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden bireylerin yetişmesi programın temel amacıdır. Aşağıda açıköğretim Maliye bölümünü tanıtan bilgileri bulabilirsiniz.

Eğitim Sistemi

İktisat Fakültesi Maliye Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim metodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim sürmektedir. Her dönem 1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem farklı kitaplar dağıtılmaktadır. Sınavlar Tüm Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü ile yapılmaktadır. Kitaplar aöf bürolarınca dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarak üniversitenin sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Aöf Maliye Lisans Programını ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir. Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

Ayrıca sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yükseköğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler İktisat Fakültesi Maliye lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

 

Özel Koşullar

İktisat Fakültesi Maliye Programı Lisans Programına özel kayıt koşulları bulunmamaktadır.

Maliye Lisans Programı Batı Avrupa ve Azerbaycan Programları dahilinde bulunmamaktadır.

 

Kontenjan Sınırlaması

2012-2013 öğretim yılı Maliye Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 4000 olarak belirlenmiştir, 100 adet ise okul birincisi kontenjanı bulunmaktadır. Yerleştirme sonuçlarına göre Ek yerleştirme kontenjan sayısı ise 1825 olarak gerçekleşmiştir.

 

Taban Tavan Puanları

2012-2013 eğitim yılında 4.000 kontenjan açılmış ve bunun ancak 3.033′sı dolmuştur. Oluşan en küçük puan ise 152,52( Okul Puanı Eklendikten Sonraki Puan ) olarak gerçekleşmiştir. Yani Ygs herhangibir puan türünden 140 veya üzeri almış bir aday, tercih halinde Aöf Maliye Bölümüne yerleştirilir.

 

 

Maliye Diploma Örneği

Maliye Lisans Bölümüne tamamlayanlar 4 yıllık lisans mezunu statüsünde olacaklar.

 

Aöf İktisat Fakültesi Maliye Diploması

Aöf İktisat Fakültesi Maliye Diploması

 

Maliye Örgün Öğretime Yatay Geçiş

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya o puandan daha yüksek olması gerekir.

Geçiş yapmak istediğiniz Üniversiteden yatay geçiş başvuru koşulları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Örgün öğretim programlarında birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

 

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Açıköğretim Maliye Bölümü Mezunları, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler. Dilerlerse bir serbest meslek olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini icra edebilirler

Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir. Ayrıca mezunlar üniversitelerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarında da istihdam edilebilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunlara ilave olarak İİBF mezunlarının istihdam edilebilme olanağının yüksek olduğu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği de Maliye Bölümü öğrencilerinin istihdam olanağının yüksek olduğu bir diğer alandır. Ayrıca eğitimleri boyunca iyi bir bilgi birikimiyle donatılmış olan mezunlar bankacılık sektörü başta olmak üzere özel sektöre ait bir çok alanda istihdam olanağına sahiptirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Bu bölümde okuyan öğrencilerin sayısal düşünme yeteneğine sahip olması, yüksek muhakeme ve yorum gücüne sahip olması, ekonomiye ilgi duyması ,ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanması, dikkatli, tertipli ve sabırlı olması , yerinde ve doğru kararlar verebilmesi, kararların uygulanmasını takip edebilmesi, kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmaması , başkalarıyla iyi iletişim kurabilmesi, yenilikleri sürekli takip etmesi gerekir.

 

Maliye Bölümü Ders Listesi

Açıköğretim İktisat Fakültesi Maliye Bölümü ders listesini aşağıdan görebilirsiniz, her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. ve 2. dönemler 1.sınıfı, 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı, 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı, 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir.

Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar, yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. Aynı şekilde, 2.sınıftan kaldığınız dersler varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.

Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
E-Kitap; Dersin online e-kitab’ı için kırmızı PDF simgesine tıklayın.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
AKTS; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Burdan Bakacağız )

Program kapsamında okutulan tüm derslerin dönemlere göre gruplandırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz. İlgili ders kapsamında okutulan açıköğretim kitabını indirmek için e-kitap sütununda yer alan simgeye tıklayınız.

1. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
İŞL107UGENEL İŞLETMEISL107U.pdf305,00
MAT103UGENEL MATEMATİKMAT103U.pdf304,00
MUH103UGENEL MUHASEBE IMUH103U.pdf305,00
HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIHUK101U.pdf304,00
İKT103UİKTİSADA GİRİŞ IIKT103U.pdf305,00
BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IBIL101U.pdf303,00
HUK107UTÜRK ANAYASA HUKUKUHUK107U.pdf304,00

 

2. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
HUK110UBORÇLAR HUKUKUHUK110U.pdf304,00
MUH104UGENEL MUHASEBE IIMUH104U.pdf305,00
İKT104UİKTİSADA GİRİŞ IIIKT104U.pdf305,00
SOS104UİNSAN VE TOPLUMSOS104U.pdf305,00
HUK114USERMAYE PİYASASI HUKUKUHUK114U.pdf304,00
BİL102UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IIBIL102U.pdf303,00
HUK122UTEMEL İDARE HUKUKUHUK122U.pdf304,00

 

3. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITAR201U.pdf303,00
MUH203UENVANTER VE BİLANÇOMUH203U.pdf304,00
MLY205UGENEL VERGİ HUKUKUMLY205U.pdf305,00
İST203UİSTATİSTİKIST203U.pdf304,00
MLY203UKAMU MALİYESİMLY203U.pdf305,00
İKT203UMİKRO İKTİSATIKT203U.pdf305,00
HUK211UTİCARET HUKUKU IHUK211U.pdf30

4,00

 

4. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITAR202U.pdf303,00
İŞL202UKAMU YÖNETİMİISL202U.pdf305,00
İKT204UMAKRO İKTİSATIKT204U.pdf305,00
MUH212UŞİRKETLER MUHASEBESİMUH212U.pdf305,00
HUK212UTİCARET HUKUKU IIHUK212U.pdf304,00
MLY202UVERGİ TEORİSİMLY202U.pdf304,00
HUK214UVERGİ USUL HUKUKUHUK214U.pdf304,00

 

5. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM301UALMANCA IALM301U.pdf303,00
MLY301UDEVLET BÜTÇESİMLY301U.pdf305,00
FRA301UFRANSIZCA IFRA301U.pdf303,00
İNG301UİNGİLİZCE IING301U.pdf303,00
İKT313UKAMU EKONOMİSİ IIKT313U.pdf305,00
MUH301UMALİYET MUHASEBESİMUH301U.pdf304,00
HUK305UÖZEL VERGİ HUKUKU IHUK305U.pdf304,00
İKT301UPARA VE BANKAIKT301U.pdf305,00
ARY101USOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİARY101U.pdf304,00

 

6. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM302UALMANCA IIALM302U.pdf303,00
FRA302UFRANSIZCA IIFRA302U.pdf303,00
İNG302UİNGİLİZCE IIING302U.pdf303,00
HUK108UİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUHUK108U.pdf305,00
İKT314UKAMU EKONOMİSİ IIIKT314U.pdf305,00
MLY304UKAMU MALİ YÖNETİMİMLY304U.pdf304,00
MLY302UMAHALLİ İDARELER MALİYESİMLY302U.pdf305,00
HUK306UÖZEL VERGİ HUKUKU IIHUK306U.pdf304,00
MLY306UULUSLARARASI KAMU MALİYESİMLY306U.pdf304,00

 

7. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM401UALMANCA IIIALM401U.pdf303,00
MLY401UDEVLET BORÇLARIMLY401U.pdf304,00
FİN401UFİNANSAL YÖNETİMFIN401U.pdf305,00
FRA401UFRANSIZCA IIIFRA401U.pdf303,00
İNG401UİNGİLİZCE IIIING401U.pdf303,00
MLY403UMALİYE POLİTİKASI IMLY403U.pdf305,00
TÜR201UTÜRK DİLİ ITUR201U.pdf303,00
HUK405UVERGİ CEZA HUKUKUHUK405U.pdf305,00
HUK407UVERGİ İCRA HUKUKUHUK407U.pdf305,00

 

8. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM402UALMANCA IVALM402U.pdf303,00
FRA402UFRANSIZCA IVFRA402U.pdf303,00
İNG402UİNGİLİZCE IVING402U.pdf303,00
MLY404UMALİYE POLİTİKASI IIMLY404U.pdf305,00
TÜR202UTÜRK DİLİ IITUR202U.pdf303,00
İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİIKT402U.pdf305,00
İKT210UULUSLARARASI İKTİSATIKT210U.pdf305,00
MLY406UVERGİ UYGULAMALARIMLY406U.pdf304,00
MLY408UVERGİ YARGILAMASI HUKUKUMLY408U.pdf305,00

 

 Yukarıda detaylı olarak sizlere açık öğretim Maliye Bölümü bilgilerini vermeye çalıştık. Aklınıza takılan veya sormak istediklerinizi konumuzun altına yorum olarak eklerseniz sizleri cevaplamaya çalışırız.

 

6 Yorum Bulunmaktadır »

 1. Büşra Kızılbel 30 Aralık 2013 at 11:22 - Reply

  ACIPAYAM MYO MALİYE BÖLÜMÜ :Arkadaşlar mailleri attım. Maili gelmeyen olursa haber versin. İNKILAP SORULARI İÇİN.

 2. sevdedesevde 30 Aralık 2013 at 06:53 - Reply

  I’m at Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü (kütahya)

 3. mucahit civriz 28 Aralık 2013 at 10:08 - Reply

  sizi anliyorum bizim bölüm de hukuk dersleri var ama bir hukuk bölümü kadar ağır değil..Bölüm MALİYE…

 4. iibfliler.net 23 Aralık 2013 at 12:33 - Reply

  TEZCAN: Rumuz : mine Aradığı iş : muhasebe Cinsiyet : Kadın Son bitirdiği okul : balıkesir ün. maliye bölümü…

 5. ishabercim.net 21 Aralık 2013 at 11:50 - Reply

  TEZCAN: Rumuz : mine Aradığı iş : muhasebe Cinsiyet : Kadın Son bitirdiği okul : balıkesir ün. maliye bölümü…

 6. SABİHA 03 Ekim 2013 at 13:26 - Reply

  ben maliyeye dikey geçiş için kayıt yaptım acaba hangi dersleri alıcam

Yorumunuzu/Sorunuzu Yazabilirsiniz »

acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat
acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat