Sosyoloji Bölümü

Admin 26 Mart 2013 9

Sosyoloji Bölümü

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,  Sosyoloji Lisans programı 2009 yılında açılmıştır.  Açıköğretim  Sosyoloji bölümünün amacı, sosyoloji ile ilgilenen ve örgün eğitime devam etme olanağı olmayan öğrencilere sosyoloji eğitim dalında yükseköğretim imkanı sunmaktır.

Açıköğretim sistemiyle Sosyoloji bölümünü tercih eden öğrencilerin lokal ve global düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve belli başlı sosyal problemleri çözümlemeleri gerekmektedir.

Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir.  Aşağıda açıköğretim Sosyoloji bölümünü tanıtan bilgileri bulabilirsiniz.

 

Eğitim Sistemi

Sosyoloji Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim metodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim sürmektedir. Her dönem 1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem farklı kitaplar dağıtılmaktadır. Sınavlar Tüm Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü ile yapılmaktadır. Kitaplar aöf bürolarınca dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarak üniversitenin sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Sosyoloji Lisans Programını ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir. Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

Ayrıca sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yükseköğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler  Sosyoloji lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

 Sosyoloji Bölümü Azerbaycan ve Batı Avrupa Programları dahilindedir. 

 

Sosyoloji Azerbaycan Programları Kayıt Esasları

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmaları gerekmektedir.  Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanların ise bu programla kayıt olabilmeleri için Azerbaycan Cumhuriyeti’n de en az üç ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır:

 

1. Azerbaycan Cumhuriyeti veya Azerbaycan’da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanlar.

2. Azerbaycan’da Türkiye’de veya diğer ülkelerde Türk Eğitimi Sistemi’ne göre lise veya dengi bir okulu bitirenler ya da kesin kayıt süresinde bitirecek olanlar(sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır) Azerbaycan veya diğer ülkelerde aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul mezunu olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alacakları denklik belgesi ile onaylatanlar.

3. Üniversitemiz tarafından Azerbaycan’daki sınav merkezlerinde yapılan Azerbaycan Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayanlar(Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk Yükseköğretim Mevzuatında öngörülen şekilde çektirilmiş altı adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu gibi) kayıt yaptırabilir.   

 

Batı Avrupa Programları Kayıt Esasları

 Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde geçerli oturma iznine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatanşlarının Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için geçerli oturma izinlerinin kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi veya öğrenime başladığında yukarıda belirtilen bu ülkelerden birinde ikâmet etmek üzere Türkiye’den bu ülkelere gidecek olanlardan,

 1. T.C. vatandaşı olan (Yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır),

2. Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır),

3. Üniversitemiz tarafından Avrupa’daki sınav merkezlerinde yapılan Giriş Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayan  (Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların Türkiye Cumhuriyeti Lise veya  dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk yükseköğretim mevzuatına  göre çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu,  üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgeleri gibi) herkes kayıt yaptırabilir.  

 

Özel Koşullar

Sosyoloji  Lisans Programına özel kayıt koşulları bulunmamaktadır.

 

Kontenjan Sınırlaması

2012-2013 öğretim yılı İşletme Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 15000 olarak belirlenmiştir. Ancak 2012 yılında bu kontenjanın 11.212′si dolmuştur.

 

Taban Tavan Puanları

2012-2013 eğitim yılında 15.000 kontenjan açılmış ve bunun ancak 11.212′sı dolmuştur. Oluşan en küçük puan ise 154,32 ( Okul Puanı Eklenmiş Hali İle ) olarak gerçekleşmiştir.

 

Sosyoloji Bölümü Diploması

Sosyoloji Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık  lisans diploması almaktadırlar. Diplomada Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı yazmaktadır.

 

Açıköğretim Sosyoloji Bölümü Diploması

Açıköğretim Sosyoloji Bölümü Diploması

 

 Sosyoloji Bölümü Mezunlarının Olanakları.

Mezunlar başta araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak uzere özel ve kamu sektöründe çalışabilirler.

Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede,toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır.

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Bu bölümde okuyan öğrencilerin  sözel akıl yürütme yeteneğine sahip, toplumsal olaylara meraklı, araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan, olaylar arasında bağlantılar kurabilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

 

Sosyoloji Bölümü Ders Listesi

Açıköğretim Sosyoloji Bölümü ders listesini aşağıdan görebilirsiniz, her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. ve 2. dönemler 1.sınıfı, 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı, 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı, 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir.

Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar, yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. Aynı şekilde, 2.sınıftan kaldığınız derlser varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.

Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
E-Kitap; Dersin online e-kitab’ı için kırmızı PDF simgesine tıklayın.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
AKTS; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Buradan Bakacağız )

 

Program kapsamında okutulan tüm derslerin dönemlere göre gruplandırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz. İlgili ders kapsamında okutulan açıköğretim kitabını indirmek için e-kitap sütununda yer alan simgeye tıklayınız.

1. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
İKT101UİKTİSADA GİRİŞIKT101U.pdf304,00
ULİ305UKARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLERULI305U.pdf305,00
PSİ101UPSİKOLOJİYE GİRİŞPSI101U.pdf304,00
SOS103USOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLARSOS103U.pdf305,00
ÇEK101USOSYAL POLİTİKACEK101U.pdf305,00
SOS105USOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİSOS105U.pdf304,00
SOS101USOSYOLOJİYE GİRİŞSOS101U.pdf304,00
BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IBIL101U.pdf303,00
SİY101UTÜRKİYE’NİN SİYASAL GELİŞMESİSIY101U.pdf305,00

 

2. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Bahar Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
SOS106UBİREY VE DAVRANIŞSOS106U.pdf304,00
ETK102UETİKETK102U.pdf304,00
FEL102UETİKFEL102U.pdf304,00
SOS104UİNSAN VE TOPLUMSOS104U.pdf305,00
KÜL102UKÜLTÜR TARİHİKUL102U.pdf304,00
MNT102USEMBOLİK MANTIKMNT102U.pdf306,00
BİL102UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IIBIL102U.pdf303,00
SİY102UTÜRK SİYASAL HAYATISIY102U.pdf304,00

 

3. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
SOS203UANTROPOLOJİSOS203U.pdf304,00
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITAR201U.pdf303,00
FEL207UFELSEFEFEL207U.pdf304,00
İST203UİSTATİSTİKIST203U.pdf304,00
SOS201UKLASİK SOSYOLOJİ TARİHİSOS201U.pdf304,00
SİY201USİYASET BİLİMİSIY201U.pdf304,00
PSİ201USOSYAL PSİKOLOJİ IPSI201U.pdf304,00
SOS205UTOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARISOS205U.pdf303,00

 

4. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITAR202U.pdf303,00
FEL202UBİLİM FELSEFESİFEL202U.pdf304,00
FEL208UEĞİTİM FELSEFESİFEL208U.pdf406,00
PSİ102UEĞİTİM PSİKOLOJİSİPSI102U.pdf304,00
PSİ192UEĞİTİM PSİKOLOJİSİPSI192U.pdf304,00
İŞL202UKAMU YÖNETİMİISL202U.pdf305,00
SOS202UMODERN SOSYOLOJİ TARİHİSOS202U.pdf304,00
PSİ202USOSYAL PSİKOLOJİ IIPSI202U.pdf304,00

 

5. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
SOS305UAİLE SOSYOLOJİSİSOS305U.pdf304,00
ALM301UALMANCA IALM301U.pdf303,00
SOS301UÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARISOS301U.pdf304,00
SOS303UEKONOMİ SOSYOLOJİSİSOS303U.pdf305,00
FRA301UFRANSIZCA IFRA301U.pdf303,00
İNG301UİNGİLİZCE IING301U.pdf303,00
SOS307UKÜLTÜR SOSYOLOJİSİSOS307U.pdf305,00
SOS311UTOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİSOS311U.pdf304,00
SOS309UYENİ TOPLUMSAL HAREKETLERSOS309U.pdf305,00

 

6. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Bahar Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM302UALMANCA IIALM302U.pdf303,00
SOS306UENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİSOS306U.pdf305,00
FRA302UFRANSIZCA IIFRA302U.pdf303,00
İNG302UİNGİLİZCE IIING302U.pdf303,00
SOS308UKENT SOSYOLOJİSİSOS308U.pdf305,00
MNT302UMANTIĞIN GELİŞİMİMNT302U.pdf305,00
SOS302USOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELERSOS302U.pdf304,00
SOS310UTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARISOS310U.pdf304,00
SOS304UTOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİKSOS304U.pdf304,00

 

7. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM401UALMANCA IIIALM401U.pdf303,00
SOS321UÇEVRE SOSYOLOJİSİSOS321U.pdf305,00
FRA401UFRANSIZCA IIIFRA401U.pdf303,00
SOS317UHUKUK SOSYOLOJİSİSOS317U.pdf305,00
SOS315UİLETİŞİM SOSYOLOJİSİSOS315U.pdf305,00
İNG401UİNGİLİZCE IIIING401U.pdf303,00
TÜR201UTÜRK DİLİ ITUR201U.pdf303,00
SOS313UTÜRKİYE’DE SOSYOLOJİSOS313U.pdf305,00
SOS319UTÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISISOS319U.pdf304,00

 

8. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Bahar Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM402UALMANCA IVALM402U.pdf303,00
SOS314UDİN VE TOPLUMSOS314U.pdf305,00
FRA402UFRANSIZCA IVFRA402U.pdf303,00
İNG402UİNGİLİZCE IVING402U.pdf303,00
MNT402UKLASİK MANTIKMNT402U.pdf304,00
SOS316UMEDYA SOSYOLOJİSİSOS316U.pdf305,00
SOS318USUÇ SOSYOLOJİSİSOS318U.pdf305,00
TÜR202UTÜRK DİLİ IITUR202U.pdf303,00
SOS312UTÜRK SOSYOLOGLARISOS312U.pdf305,00

 

 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programını sizlere tanıtmaya çalıştık. Aklınıza takılan soruları konunun altına yorum olarak yazarsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız.

 

9 Yorum Bulunmaktadır »

 1. Yeldeğirmeni 30 Aralık 2013 at 09:06 - Reply

  FatihÜniv.Sosyoloji Bölümü öğrencileri işten çıkarılan hocaları için direniyor.Basın toplantısı 27Aralık(Cuma)saat16.00 İstanbul Tabip Odası

 2. Defne Özonur 30 Aralık 2013 at 07:11 - Reply

  Selam, Bizler Fatih Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileriyiz, Bu yazı da kendini öyle ya da böyle (cont)

 3. MÜMLES 28 Aralık 2013 at 10:21 - Reply

  Sosyoloji Bölümü-Çarşamba Konuşmaları-4: “İstanbul Kent-İçi Yoksulluk Alanlarında Dönüşüm ve Direnişin Siyaseti”

 4. SAÜLOG 23 Aralık 2013 at 12:13 - Reply

  Saü sosyoloji bölümü etiketi altında 20. Yılını kutluyor

 5. Esad Ahmet ÖZDEM 21 Aralık 2013 at 12:13 - Reply

  Fatih Üniversitesi sosyoloji bölümü öğrencileri kardeşlerimize beraber dünü ve yarını konuşacağız. PROMOTÜRK

 6. Istanbul Sosyoloji 21 Aralık 2013 at 11:30 - Reply

  Bakış açımızı genişletmeye bile müdahale! Bu nasıl ünvrst bu nasıl sosyoloji bölümü.

 7. zuhre dogan 25 Ekim 2013 at 05:33 - Reply

  zeki arkadaşlarım
  sosyolojıde 3 dil arasından ıstedınız bı dıl seçıp okuyacaksanız …
  ne 3 dili yaw

 8. gülsüm 18 Ağustos 2013 at 05:58 - Reply

  sosyoloji bölümünü bitirebilmem için üç yabancı dili
  de öğrenmek zorunda mıyım açık öğretim öğrencisi olarak bunu başarmam çok zor galiba

 9. alev ulaş 24 Haziran 2013 at 21:00 - Reply

  almanca .fransızca ve ingilizce konu başlıklarını da atarmısınız

Yorumunuzu/Sorunuzu Yazabilirsiniz »

acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat
acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat