Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,  Sosyoloji Lisans programı 2009 yılında açılmıştır.  Açıköğretim  Sosyoloji bölümünün amacı, sosyoloji ile ilgilenen ve örgün eğitime devam etme olanağı olmayan öğrencilere sosyoloji eğitim dalında yükseköğretim imkanı sunmaktır.

Açıköğretim sistemiyle Sosyoloji bölümünü tercih eden öğrencilerin lokal ve global düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve belli başlı sosyal problemleri çözümlemeleri gerekmektedir.

Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir.  Aşağıda açıköğretim Sosyoloji bölümünü tanıtan bilgileri bulabilirsiniz.

 

Eğitim Sistemi

Sosyoloji Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim metodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim sürmektedir. Her dönem 1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem farklı kitaplar dağıtılmaktadır. Sınavlar Tüm Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü ile yapılmaktadır. Kitaplar aöf bürolarınca dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarak üniversitenin sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Sosyoloji Lisans Programını ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir. Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

Ayrıca sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yükseköğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler  Sosyoloji lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

Sosyoloji Bölümü Azerbaycan ve Batı Avrupa Programları dahilindedir.

 

Sosyoloji Azerbaycan Programları Kayıt Esasları

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmaları gerekmektedir.  Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanların ise bu programla kayıt olabilmeleri için Azerbaycan Cumhuriyeti’n de en az üç ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır:

 

1. Azerbaycan Cumhuriyeti veya Azerbaycan’da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanlar.

2. Azerbaycan’da Türkiye’de veya diğer ülkelerde Türk Eğitimi Sistemi’ne göre lise veya dengi bir okulu bitirenler ya da kesin kayıt süresinde bitirecek olanlar(sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır) Azerbaycan veya diğer ülkelerde aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul mezunu olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alacakları denklik belgesi ile onaylatanlar.

3. Üniversitemiz tarafından Azerbaycan’daki sınav merkezlerinde yapılan Azerbaycan Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayanlar(Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk Yükseköğretim Mevzuatında öngörülen şekilde çektirilmiş altı adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu gibi) kayıt yaptırabilir.

 

Batı Avrupa Programları Kayıt Esasları

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde geçerli oturma iznine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatanşlarının Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için geçerli oturma izinlerinin kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi veya öğrenime başladığında yukarıda belirtilen bu ülkelerden birinde ikâmet etmek üzere Türkiye’den bu ülkelere gidecek olanlardan,

1. T.C. vatandaşı olan (Yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır),

2. Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır),

3. Üniversitemiz tarafından Avrupa’daki sınav merkezlerinde yapılan Giriş Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayan  (Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların Türkiye Cumhuriyeti Lise veya  dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk yükseköğretim mevzuatına  göre çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu,  üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgeleri gibi) herkes kayıt yaptırabilir.

 

Özel Koşullar

Sosyoloji  Lisans Programına özel kayıt koşulları bulunmamaktadır.

 

Kontenjan Sınırlaması

2012-2013 öğretim yılı İşletme Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 15000 olarak belirlenmiştir. Ancak 2012 yılında bu kontenjanın 11.212’si dolmuştur.

 

Taban Tavan Puanları

2012-2013 eğitim yılında 15.000 kontenjan açılmış ve bunun ancak 11.212′sı dolmuştur. Oluşan en küçük puan ise 154,32 ( Okul Puanı Eklenmiş Hali İle ) olarak gerçekleşmiştir.

 

Sosyoloji Bölümü Diploması

Sosyoloji Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık  lisans diploması almaktadırlar. Diplomada Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı yazmaktadır.

 

Açıköğretim Sosyoloji Bölümü Diploması

Açıköğretim Sosyoloji Bölümü Diploması

 

 Sosyoloji Bölümü Mezunlarının Olanakları.

Mezunlar başta araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak uzere özel ve kamu sektöründe çalışabilirler.

Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede,toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır.

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Bu bölümde okuyan öğrencilerin  sözel akıl yürütme yeteneğine sahip, toplumsal olaylara meraklı, araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan, olaylar arasında bağlantılar kurabilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

 

Sosyoloji Bölümü Ders Listesi

Açıköğretim Sosyoloji Bölümü ders listesini aşağıdan görebilirsiniz, her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. ve 2. dönemler 1.sınıfı, 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı, 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı, 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir.

Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar, yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. Aynı şekilde, 2.sınıftan kaldığınız derlser varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.

Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
E-Kitap; Dersin online e-kitab’ı için kırmızı PDF simgesine tıklayın.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
AKTS; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Buradan Bakacağız )

 

Program kapsamında okutulan tüm derslerin dönemlere göre gruplandırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz. İlgili ders kapsamında okutulan açıköğretim kitabını indirmek için e-kitap sütununda yer alan simgeye tıklayınız.

1. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
İKT101U İKTİSADA GİRİŞ IKT101U.pdf 3 0 4,00
ULİ305U KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER ULI305U.pdf 3 0 5,00
PSİ101U PSİKOLOJİYE GİRİŞ PSI101U.pdf 3 0 4,00
SOS103U SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR SOS103U.pdf 3 0 5,00
ÇEK101U SOSYAL POLİTİKA CEK101U.pdf 3 0 5,00
SOS105U SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ SOS105U.pdf 3 0 4,00
SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ SOS101U.pdf 3 0 4,00
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I BIL101U.pdf 3 0 3,00
SİY101U TÜRKİYE’NİN SİYASAL GELİŞMESİ SIY101U.pdf 3 0 5,00

 

2. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
SOS106U BİREY VE DAVRANIŞ SOS106U.pdf 3 0 4,00
ETK102U ETİK ETK102U.pdf 3 0 4,00
FEL102U ETİK FEL102U.pdf 3 0 4,00
SOS104U İNSAN VE TOPLUM SOS104U.pdf 3 0 5,00
KÜL102U KÜLTÜR TARİHİ KUL102U.pdf 3 0 4,00
MNT102U SEMBOLİK MANTIK MNT102U.pdf 3 0 6,00
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BIL102U.pdf 3 0 3,00
SİY102U TÜRK SİYASAL HAYATI SIY102U.pdf 3 0 4,00

 

3. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
SOS203U ANTROPOLOJİ SOS203U.pdf 3 0 4,00
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I TAR201U.pdf 3 0 3,00
FEL207U FELSEFE FEL207U.pdf 3 0 4,00
İST203U İSTATİSTİK IST203U.pdf 3 0 4,00
SOS201U KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ SOS201U.pdf 3 0 4,00
SİY201U SİYASET BİLİMİ SIY201U.pdf 3 0 4,00
PSİ201U SOSYAL PSİKOLOJİ I PSI201U.pdf 3 0 4,00
SOS205U TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI SOS205U.pdf 3 0 3,00

 

4. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II TAR202U.pdf 3 0 3,00
FEL202U BİLİM FELSEFESİ FEL202U.pdf 3 0 4,00
FEL208U EĞİTİM FELSEFESİ FEL208U.pdf 4 0 6,00
PSİ102U EĞİTİM PSİKOLOJİSİ PSI102U.pdf 3 0 4,00
PSİ192U EĞİTİM PSİKOLOJİSİ PSI192U.pdf 3 0 4,00
İŞL202U KAMU YÖNETİMİ ISL202U.pdf 3 0 5,00
SOS202U MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ SOS202U.pdf 3 0 4,00
PSİ202U SOSYAL PSİKOLOJİ II PSI202U.pdf 3 0 4,00

5. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
SOS305U AİLE SOSYOLOJİSİ SOS305U.pdf 3 0 4,00
ALM301U ALMANCA I ALM301U.pdf 3 0 3,00
SOS301U ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI SOS301U.pdf 3 0 4,00
SOS303U EKONOMİ SOSYOLOJİSİ SOS303U.pdf 3 0 5,00
FRA301U FRANSIZCA I FRA301U.pdf 3 0 3,00
İNG301U İNGİLİZCE I ING301U.pdf 3 0 3,00
SOS307U KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ SOS307U.pdf 3 0 5,00
SOS311U TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ SOS311U.pdf 3 0 4,00
SOS309U YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER SOS309U.pdf 3 0 5,00

 

6. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
ALM302U ALMANCA II ALM302U.pdf 3 0 3,00
SOS306U ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ SOS306U.pdf 3 0 5,00
FRA302U FRANSIZCA II FRA302U.pdf 3 0 3,00
İNG302U İNGİLİZCE II ING302U.pdf 3 0 3,00
SOS308U KENT SOSYOLOJİSİ SOS308U.pdf 3 0 5,00
MNT302U MANTIĞIN GELİŞİMİ MNT302U.pdf 3 0 5,00
SOS302U SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER SOS302U.pdf 3 0 4,00
SOS310U TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI SOS310U.pdf 3 0 4,00
SOS304U TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK SOS304U.pdf 3 0 4,00

 

7. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
ALM401U ALMANCA III ALM401U.pdf 3 0 3,00
SOS321U ÇEVRE SOSYOLOJİSİ SOS321U.pdf 3 0 5,00
FRA401U FRANSIZCA III FRA401U.pdf 3 0 3,00
SOS317U HUKUK SOSYOLOJİSİ SOS317U.pdf 3 0 5,00
SOS315U İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ SOS315U.pdf 3 0 5,00
İNG401U İNGİLİZCE III ING401U.pdf 3 0 3,00
TÜR201U TÜRK DİLİ I TUR201U.pdf 3 0 3,00
SOS313U TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ SOS313U.pdf 3 0 5,00
SOS319U TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI SOS319U.pdf 3 0 4,00

 

8. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
ALM402U ALMANCA IV ALM402U.pdf 3 0 3,00
SOS314U DİN VE TOPLUM SOS314U.pdf 3 0 5,00
FRA402U FRANSIZCA IV FRA402U.pdf 3 0 3,00
İNG402U İNGİLİZCE IV ING402U.pdf 3 0 3,00
MNT402U KLASİK MANTIK MNT402U.pdf 3 0 4,00
SOS316U MEDYA SOSYOLOJİSİ SOS316U.pdf 3 0 5,00
SOS318U SUÇ SOSYOLOJİSİ SOS318U.pdf 3 0 5,00
TÜR202U TÜRK DİLİ II TUR202U.pdf 3 0 3,00
SOS312U TÜRK SOSYOLOGLARI SOS312U.pdf 3 0 5,00

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programını sizlere tanıtmaya çalıştık. Aklınıza takılan soruları konunun altına yorum olarak yazarsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız.

 

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
18-19 Ocak 2020 Cumartesi