Tekrar Uyarısı Aldım Bu Ne Anlama Gelmektedir? #İzle-Öğren

Tekrar Uyarısı Aldım Bu Ne Anlama Gelmektedir? #İzle-Öğren

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesinde okuyan bazı öğrenciler dönem sonunda “Tekrar” uyarısı alabilmektedir. Öğrencilere verilen bu tekrar uyarısı ne anlama gelmektedir, kimler tekrar uyarısı alır, tekrar uyarısı alan bir öğrenci bu durumdan nasıl kurtulur. Tekrar uyarısı, Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin 2 dönem üst üste 2.00 Genel Not Ortalamasını (GNO) sağlayamadığı için ders tekrarına kaldığını belirtir. Bu durumda öğrenci son iki dönemde CD veya daha düşük harf notu aldığı dersleri takip ettiği iki dönemde tekrarlamak zorundadır.

Bahar Dönemi Ara Sınavı
18-19 Nisan 2020 Cumartesi