Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Admin 26 Nisan 2013 8

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2009 yılında açılmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı kontenjanlı bir bölüm olup, YGS herhangi bir puan türünden 140 ve üzeri alanlar tercih etme hakkına sahiptirler.

Aöf Edebiyat bölümü iki temel amaca hizmet etmektedir.

- Öğrencilere genel ve alana özgü temel becerileri kazandırmak: Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme; bilgiyi yorumlayabilme; değerlendirebilme; analiz ve sentez yapabilme; bağımsız çalışabilme, bireysel sorumluluk, sosyal sorumluluk, planlayabilme ve yönetebilme, eleştirel düşünme, bilgiyi tanımlama, tekrarlama ve başkalarına aktarabilme becerisi; karar verme uygulamaya dönüştürebilme, üretkenlik; toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygı; bilişim sistemlerini, teknolojiyi, bilgisayar ve yazılımlarını, donanımlarını kullanabilme; çevre koruma, çevreye saygı bilinci; en az bir yabancı dil kullanabilme; rasyonel düşünebilme ve son olarak da etkili iletişim kurabilme.

- Eğitim amaçları: Bölümün eğitim amaçlarını ise şöyle sıralamak mümkündür: Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.

Aşağıda açıköğretim Türk Dili ve Edebiyat bölümünü tanıtan bilgileri bulabilirsiniz.

 

Açıköğretim Edebiyat Bölümü Eğitim Sistemi

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim metodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim sürmektedir. Her dönem 1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem farklı kitaplar dağıtılmaktadır. Sınavlar Tüm Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü ile yapılmaktadır. Kitaplar aöf bürolarınca dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarak üniversitenin sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Açıköğretim Edebiyat Bölümüne Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programına ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir. Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

Ayrıca sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yükseköğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

 

Batı Avrupa Programları; Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı için;

Batı Avrupa Programlarında öğrencilik hakkını elde etmenin koşullarından biri, Batı Avrupa Programları Seçme Sınavında yeterli başarıyı sağlamaktır. Batı Avrupa Programları (BAP) için Avrupa’da yedi ülkede toplam on iki merkezde yapılan bu sınav, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan yetkiye dayalı olarak Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Sınav, başvuran adayları elemekten çok, öğrencinin Uzaktan Eğitim Programlarını başarı ile izleyip izleyemeyeceğinin belirlenmesi amacını taşıyan bir “Özel Yetenek” sınavıdır. Söz konusu seçme sınavı 140 ve üzeri puan alan adaylara 2011-2012 öğretim yılında tercih edilen programa kayıt hakkı sağlamaktadır. Bir sonraki öğretim yılında geçerli olamamaktadır.

BAP Seçme Sınavı çoktan seçmeli test türündedir. Sınav soruları sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözel Bölüm olarak adlandırılan bölümde, adayların Türkçeyi kullanma güçleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunur. Sayısal Bölüm olarak adlandırılan bölüm ise adayların matematiksel ilişkilerden yararlanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorulardan oluşur. Test sorularının tümü sınavda adaylara tek bir soru kitapçığı halinde verilir ve adaylar bütün soruların cevaplarını, kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına kurşun kalem ile işaretlerler.

Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupadaki Uzaktan Yükseköğretim Programlarında öğrenim görmek isteyen, fakat BAP Seçme Sınavına katılmamış olan adaylar da, Türkiye’de ÖSYM tarafından 2011-2012 öğretim yılı için yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavına (YGS) katılmışlar, bu sınavdan 140 veya daha üzerinde bir puan almışlarsa ve başvuru sırasında bulundukları ülkede en az altı ay geçerli bir oturma iznine sahipseler, Batı Avrupa Bürosuna kesin kayıt için başvuruda bulunabilirler.

Batı Avrupa Programları Kayıt Esasları

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde geçerli oturma iznine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatanşlarının Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için geçerli oturma izinlerinin kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi veya öğrenime başladığında yukarıda belirtilen bu ülkelerden birinde ikâmet etmek üzere Türkiye’den bu ülkelere gidecek olanlardan,

1. T.C. vatandaşı olan (Yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır),

2. Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır),

3. Üniversitemiz tarafından Avrupa’daki sınav merkezlerinde yapılan Giriş Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayan (Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların Türkiye Cumhuriyeti Lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk yükseköğretim mevzuatına göre çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgeleri gibi) herkes kayıt yaptırabilir.

 

Azerbaycan Programları; Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı için;

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanların ise bu programla kayıt olabilmeleri için Azerbaycan Cumhuriyeti’nde en az üç ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır:

1. Azerbaycan Cumhuriyeti veya Azerbaycan’da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanlar.

2. Azerbaycan’da Türkiye’de veya diğer ülkelerde Türk Eğitimi Sistemi’ne göre lise veya dengi bir okulu bitirenler ya da kesin kayıt süresinde bitirecek olanlar(sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır) Azerbaycan veya diğer ülkelerde aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul mezunu olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alacakları denklik belgesi ile onaylatanlar.

3. Üniversitemiz tarafından Azerbaycan’daki sınav merkezlerinde yapılan Azerbaycan Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayanlar(Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk Yükseköğretim Mevzuatında öngörülen şekilde çektirilmiş altı adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu gibi) kayıt yaptırabilir.

 

Kayıt İçin Özel Koşullar

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programına kayıt olmak için özel koşulları bulunmamaktadır.

 

Kontenjan Sınırlaması

2012-2013 öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 8000 kişi olarak belirlenmiştir.

 

Taban Tavan Puanları

2012-2013 eğitim yılında 8.000 kontenjan açılmış ve bunun ancak 6.608′sı dolmuştur. Oluşan en küçük puan ise 154,35 ( Okul Puanı Eklenmiş hali İle ) olarak gerçekleşmiştir.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Diploma

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık lisans mezunu statüsünde olacaklar. Diplomalarında Açıköğretim Fakütesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ibaresi yer almaktadır.

 

Açıköğretim Edebiyat Bölümü Diploması

Açıköğretim Edebiyat Bölümü Diploması

 

Eğitim süresi 4 yıl olduğu için mezuniyet sonrası yatay ve dikey geçiş söz konusu değildir.

Öğrencilerin yatay geçiş yapabilme şartları başvuracakları üniversitelerin yönetmeliklerine bağlıdır.

 

Aöf Edebiyat Bölümü Mezunlarının İş Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Programı’ndan mezun olan öğrenciler, örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, iş imkânı en fazla olan bölümlerdendir. Bölüm mezunları eğitim formasyonu almaksızın dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte; bunun yanı sıra, verilen sertifikalarla Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanında çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde çalışabilmektedirler.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Listesi

Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ders listesini aşağıdan görebilirsiniz, her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. ve 2. dönemler 1.sınıfı, 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı, 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı, 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir.

Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar, yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. Aynı şekilde, 2.sınıftan kaldığınız derlser varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.

Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
E-Kitap; Dersin online e-kitab’ı için kırmızı PDF simgesine tıklayın.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
AKTS; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Burdan Bakacağız )

 

Program kapsamında okutulan tüm derslerin dönemlere göre gruplandırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz. İlgili ders kapsamında okutulan açıköğretim kitabını indirmek için e-kitap sütununda yer alan simgeye tıklayınız.

 

1. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
EDB105UBATI EDEBİYATINDA AKIMLAR IEDB105U.pdf304,00
EDB103UESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: BİÇİM VE ÖLÇÜEDB103U.pdf305,00
EDB101UHALK EDEBİYATINA GİRİŞ IEDB101U.pdf304,00
TDE103UOSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ ITDE103U.pdf305,00
BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IBIL101U.pdf303,00
TDE101UTÜRKÇE SES BİLGİSİTDE101U.pdf304,00
EDB107UYENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ IEDB107U.pdf305,00

 

2. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Bahar Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
EDB106UBATI EDEBİYATINDA AKIMLAR IIEDB106U.pdf304,00
EDB104UESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: SÖZ SANATLARIEDB104U.pdf305,00
EDB102UHALK EDEBİYATINA GİRİŞ IIEDB102U.pdf304,00
TDE104UOSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ IITDE104U.pdf305,00
BİL102UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IIBIL102U.pdf303,00
TDE102UTÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİTDE102U.pdf304,00
EDB108UYENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ IIEDB108U.pdf305,00

 

3. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITAR201U.pdf303,00
EDB205UHALK HİKÂYELERİEDB205U.pdf304,00
TDE201UORHUN TÜRKÇESİTDE201U.pdf305,00
TDE205UOSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ ITDE205U.pdf305,00
EDB203UTANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI IEDB203U.pdf305,00
TDE203UTÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ ITDE203U.pdf304,00
EDB201UVIII-XIII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATIEDB201U.pdf304,00

 

4. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Bahar Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITAR202U.pdf303,00
EDB206UHALK MASALLARIEDB206U.pdf304,00
TDE206UOSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ IITDE206U.pdf305,00
EDB204UTANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI IIEDB204U.pdf305,00
TDE204UTÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ IITDE204U.pdf304,00
TDE202UUYGUR TÜRKÇESİTDE202U.pdf305,00
EDB202UXIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATIEDB202U.pdf304,00

 

5. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM301UALMANCA IALM301U.pdf303,00
TDE303UÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ ITDE303U.pdf305,00
FRA301UFRANSIZCA IFRA301U.pdf303,00
TDE305UGENEL DİLBİLİM ITDE305U.pdf304,00
EDB303UII. ABDULHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATIEDB303U.pdf304,00
İNG301UİNGİLİZCE IING301U.pdf303,00
EDB305UTÜRK HALK ŞİİRİEDB305U.pdf305,00
TDE301UXI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİTDE301U.pdf305,00
EDB301UXVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATIEDB301U.pdf304,00

 

6. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM302UALMANCA IIALM302U.pdf303,00
TDE304UÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ IITDE304U.pdf305,00
FRA302UFRANSIZCA IIFRA302U.pdf303,00
TDE306UGENEL DİLBİLİM IITDE306U.pdf305,00
TDE308UII. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATITDE308U.pdf304,00
İNG302UİNGİLİZCE IIING302U.pdf303,00
EDB304UTÜRK EDEBİYATININ MİTOLOJİK KAYNAKLARIEDB304U.pdf304,00
TDE302UXIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİTDE302U.pdf305,00
EDB302UXVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATIEDB302U.pdf304,00

 

7. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Güz Dönemi )

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM401UALMANCA IIIALM401U.pdf303,00
EDB405UÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI IEDB405U.pdf304,00
EDB407UCUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK NESRİEDB407U.pdf304,00
EDB403UCUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİEDB403U.pdf304,00
TDE403UELEŞTİRİ TARİHİTDE403U.pdf305,00
FRA401UFRANSIZCA IIIFRA401U.pdf303,00
İNG401UİNGİLİZCE IIIING401U.pdf303,00
EDB401UXVIII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATIEDB401U.pdf305,00
TDE401UXVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİTDE401U.pdf305,00

 

8. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM402UALMANCA IVALM402U.pdf303,00
EDB406UÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI IIEDB406U.pdf304,00
EDB404UÇAĞDAŞ TÜRK ROMANIEDB404U.pdf304,00
TDE402UELEŞTİRİ KURAMLARITDE402U.pdf305,00
EDB408UESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARINDAN ŞAİR TEZKİRELERİEDB408U.pdf305,00
FRA402UFRANSIZCA IVFRA402U.pdf303,00
İNG402UİNGİLİZCE IVING402U.pdf303,00
TİY402UTÜRK TİYATROSUTIY402U.pdf304,00
EDB402UXIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATIEDB402U.pdf305,00

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü dilimizin döndüğünce ve teknik bilgilerile yukarıda anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları konunun altına yorum olarak yazarsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız.

 

 

 

 

 

8 Yorum Bulunmaktadır »

 1. Kübra Demir 30 Aralık 2013 at 13:25 - Reply

  kağıtlar dolusu yazmanın ve kendi düşüncelerini yorumlamanın bir kıymeti yok: türk dili ve edebiyatı bölümünde.

 2. Hakan Akbay 23 Aralık 2013 at 13:08 - Reply

  Türk dili ve alfabesine uygun,hızlı yazmaya elverişli bir tasarıma sahip olan F klavye, 2017 sonuna kadar tüm kamu kurumlarında…

 3. Gözde. ♛ 21 Aralık 2013 at 11:57 - Reply

  Sanki doğru düzgün Türk Dili dersi vermiş te, ödevin Osmanlı Türkçesi kitabından yapılmasını istiyor. Oldu canım!

 4. sibel 01 Ekim 2013 at 06:49 - Reply

  Tekrardan alan için kpss ye mi girmem gerekir?

 5. sibel 01 Ekim 2013 at 06:46 - Reply

  Ben öğretmenim fakat bu bölümü de okumak istiyorum .
  Bu bölümü bitirdiğimde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni de olabilir miyim?

 6. tuba dağ 05 Temmuz 2013 at 09:23 - Reply

  mrb ben bu bölümü tercih edicem ama 1.2. veya 3. sınıfta örgün egitime geçebiliyor muyuz geçilebiliyorsa kaç puan gereklidir.

 7. hatice 04 Temmuz 2013 at 13:35 - Reply

  38 yaşındayım. Türk Dili ve Edebiyatı hayatımın her döneminde ilgimi çeken bir alan olmuştur.42 yaşında mezun olduğumu var sayarsak, hangi kurumlarda iş bulabileceğim konusunda yardımcı olursanız tercih yapmama çok yardımı dokunacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 8. betül 10 Haziran 2013 at 09:59 - Reply

  slm hocam ben açık ögretimde okuyorum lise ben bu bölümü okumak istiyorum türk dili ve edebiyat kaç puan almam gerekiyo ve mezun olduktan sonra hemen ögretmen olabilirmiyim ve ygsden kaç puan almam gerekli lysye girmem gerekirmi yardımınz içn sagoln.s

Yorumunuzu/Sorunuzu Yazabilirsiniz »

acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat
acikogretim_me-sag.gif (130×600)
Reklamı Kapat