Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2009 yılında açılmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı kontenjanlı bir bölüm olup, YGS herhangi bir puan türünden 140 ve üzeri alanlar tercih etme hakkına sahiptirler.

Aöf Edebiyat bölümü iki temel amaca hizmet etmektedir.

– Öğrencilere genel ve alana özgü temel becerileri kazandırmak: Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme; bilgiyi yorumlayabilme; değerlendirebilme; analiz ve sentez yapabilme; bağımsız çalışabilme, bireysel sorumluluk, sosyal sorumluluk, planlayabilme ve yönetebilme, eleştirel düşünme, bilgiyi tanımlama, tekrarlama ve başkalarına aktarabilme becerisi; karar verme uygulamaya dönüştürebilme, üretkenlik; toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygı; bilişim sistemlerini, teknolojiyi, bilgisayar ve yazılımlarını, donanımlarını kullanabilme; çevre koruma, çevreye saygı bilinci; en az bir yabancı dil kullanabilme; rasyonel düşünebilme ve son olarak da etkili iletişim kurabilme.

– Eğitim amaçları: Bölümün eğitim amaçlarını ise şöyle sıralamak mümkündür: Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.

Aşağıda açıköğretim Türk Dili ve Edebiyat bölümünü tanıtan bilgileri bulabilirsiniz.

 

Açıköğretim Edebiyat Bölümü Eğitim Sistemi

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim metodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim sürmektedir. Her dönem 1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem farklı kitaplar dağıtılmaktadır. Sınavlar Tüm Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü ile yapılmaktadır. Kitaplar aöf bürolarınca dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarak üniversitenin sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Açıköğretim Edebiyat Bölümüne Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programına ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir. Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

Ayrıca sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yükseköğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.

 

Batı Avrupa Programları; Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı için;

Batı Avrupa Programlarında öğrencilik hakkını elde etmenin koşullarından biri, Batı Avrupa Programları Seçme Sınavında yeterli başarıyı sağlamaktır. Batı Avrupa Programları (BAP) için Avrupa’da yedi ülkede toplam on iki merkezde yapılan bu sınav, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan yetkiye dayalı olarak Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Sınav, başvuran adayları elemekten çok, öğrencinin Uzaktan Eğitim Programlarını başarı ile izleyip izleyemeyeceğinin belirlenmesi amacını taşıyan bir “Özel Yetenek” sınavıdır. Söz konusu seçme sınavı 140 ve üzeri puan alan adaylara 2011-2012 öğretim yılında tercih edilen programa kayıt hakkı sağlamaktadır. Bir sonraki öğretim yılında geçerli olamamaktadır.

BAP Seçme Sınavı çoktan seçmeli test türündedir. Sınav soruları sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözel Bölüm olarak adlandırılan bölümde, adayların Türkçeyi kullanma güçleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunur. Sayısal Bölüm olarak adlandırılan bölüm ise adayların matematiksel ilişkilerden yararlanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorulardan oluşur. Test sorularının tümü sınavda adaylara tek bir soru kitapçığı halinde verilir ve adaylar bütün soruların cevaplarını, kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına kurşun kalem ile işaretlerler.

Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupadaki Uzaktan Yükseköğretim Programlarında öğrenim görmek isteyen, fakat BAP Seçme Sınavına katılmamış olan adaylar da, Türkiye’de ÖSYM tarafından 2011-2012 öğretim yılı için yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavına (YGS) katılmışlar, bu sınavdan 140 veya daha üzerinde bir puan almışlarsa ve başvuru sırasında bulundukları ülkede en az altı ay geçerli bir oturma iznine sahipseler, Batı Avrupa Bürosuna kesin kayıt için başvuruda bulunabilirler.

Batı Avrupa Programları Kayıt Esasları

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde geçerli oturma iznine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatanşlarının Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için geçerli oturma izinlerinin kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi veya öğrenime başladığında yukarıda belirtilen bu ülkelerden birinde ikâmet etmek üzere Türkiye’den bu ülkelere gidecek olanlardan,

1. T.C. vatandaşı olan (Yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır),

2. Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır),

3. Üniversitemiz tarafından Avrupa’daki sınav merkezlerinde yapılan Giriş Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayan (Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların Türkiye Cumhuriyeti Lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk yükseköğretim mevzuatına göre çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgeleri gibi) herkes kayıt yaptırabilir.

 

Azerbaycan Programları; Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı için;

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanların ise bu programla kayıt olabilmeleri için Azerbaycan Cumhuriyeti’nde en az üç ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır:

1. Azerbaycan Cumhuriyeti veya Azerbaycan’da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanlar.

2. Azerbaycan’da Türkiye’de veya diğer ülkelerde Türk Eğitimi Sistemi’ne göre lise veya dengi bir okulu bitirenler ya da kesin kayıt süresinde bitirecek olanlar(sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır) Azerbaycan veya diğer ülkelerde aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul mezunu olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alacakları denklik belgesi ile onaylatanlar.

3. Üniversitemiz tarafından Azerbaycan’daki sınav merkezlerinde yapılan Azerbaycan Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazananlar.

4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.

5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayanlar(Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk Yükseköğretim Mevzuatında öngörülen şekilde çektirilmiş altı adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu gibi) kayıt yaptırabilir.

 

Kayıt İçin Özel Koşullar

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programına kayıt olmak için özel koşulları bulunmamaktadır.

 

Kontenjan Sınırlaması

2012-2013 öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 8000 kişi olarak belirlenmiştir.

 

Taban Tavan Puanları

2012-2013 eğitim yılında 8.000 kontenjan açılmış ve bunun ancak 6.608′sı dolmuştur. Oluşan en küçük puan ise 154,35 ( Okul Puanı Eklenmiş hali İle ) olarak gerçekleşmiştir.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Diploma

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık lisans mezunu statüsünde olacaklar. Diplomalarında Açıköğretim Fakütesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ibaresi yer almaktadır.

 

Açıköğretim Edebiyat Bölümü Diploması

Açıköğretim Edebiyat Bölümü Diploması

 

Eğitim süresi 4 yıl olduğu için mezuniyet sonrası yatay ve dikey geçiş söz konusu değildir.

Öğrencilerin yatay geçiş yapabilme şartları başvuracakları üniversitelerin yönetmeliklerine bağlıdır.

 

Aöf Edebiyat Bölümü Mezunlarının İş Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Programı’ndan mezun olan öğrenciler, örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, iş imkânı en fazla olan bölümlerdendir. Bölüm mezunları eğitim formasyonu almaksızın dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte; bunun yanı sıra, verilen sertifikalarla Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanında çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde çalışabilmektedirler.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Listesi

Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ders listesini aşağıdan görebilirsiniz, her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. ve 2. dönemler 1.sınıfı, 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı, 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı, 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir.

Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar, yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. Aynı şekilde, 2.sınıftan kaldığınız derlser varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.

Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
E-Kitap; Dersin online e-kitab’ı için kırmızı PDF simgesine tıklayın.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
AKTS; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Burdan Bakacağız )

 

Program kapsamında okutulan tüm derslerin dönemlere göre gruplandırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz. İlgili ders kapsamında okutulan açıköğretim kitabını indirmek için e-kitap sütununda yer alan simgeye tıklayınız.

1. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
EDB105U BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR I EDB105U.pdf 3 0 4,00
EDB103U ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: BİÇİM VE ÖLÇÜ EDB103U.pdf 3 0 5,00
EDB101U HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I EDB101U.pdf 3 0 4,00
TDE103U OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ I TDE103U.pdf 3 0 5,00
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I BIL101U.pdf 3 0 3,00
TDE101U TÜRKÇE SES BİLGİSİ TDE101U.pdf 3 0 4,00
EDB107U YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I EDB107U.pdf 3 0 5,00

 

2. Dönem Dersleri ( 1.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
EDB106U BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II EDB106U.pdf 3 0 4,00
EDB104U ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: SÖZ SANATLARI EDB104U.pdf 3 0 5,00
EDB102U HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II EDB102U.pdf 3 0 4,00
TDE104U OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ II TDE104U.pdf 3 0 5,00
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BIL102U.pdf 3 0 3,00
TDE102U TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ TDE102U.pdf 3 0 4,00
EDB108U YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II EDB108U.pdf 3 0 5,00

 

3. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I TAR201U.pdf 3 0 3,00
EDB205U HALK HİKÂYELERİ EDB205U.pdf 3 0 4,00
TDE201U ORHUN TÜRKÇESİ TDE201U.pdf 3 0 5,00
TDE205U OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ I TDE205U.pdf 3 0 5,00
EDB203U TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I EDB203U.pdf 3 0 5,00
TDE203U TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ I TDE203U.pdf 3 0 4,00
EDB201U VIII-XIII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI EDB201U.pdf 3 0 4,00

 

4. Dönem Dersleri ( 2.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II TAR202U.pdf 3 0 3,00
EDB206U HALK MASALLARI EDB206U.pdf 3 0 4,00
TDE206U OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ II TDE206U.pdf 3 0 5,00
EDB204U TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II EDB204U.pdf 3 0 5,00
TDE204U TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II TDE204U.pdf 3 0 4,00
TDE202U UYGUR TÜRKÇESİ TDE202U.pdf 3 0 5,00
EDB202U XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI EDB202U.pdf 3 0 4,00

 

5. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
ALM301U ALMANCA I ALM301U.pdf 3 0 3,00
TDE303U ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ I TDE303U.pdf 3 0 5,00
FRA301U FRANSIZCA I FRA301U.pdf 3 0 3,00
TDE305U GENEL DİLBİLİM I TDE305U.pdf 3 0 4,00
EDB303U II. ABDULHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDB303U.pdf 3 0 4,00
İNG301U İNGİLİZCE I ING301U.pdf 3 0 3,00
EDB305U TÜRK HALK ŞİİRİ EDB305U.pdf 3 0 5,00
TDE301U XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ TDE301U.pdf 3 0 5,00
EDB301U XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI EDB301U.pdf 3 0 4,00

 

6. Dönem Dersleri ( 3.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
ALM302U ALMANCA II ALM302U.pdf 3 0 3,00
TDE304U ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ II TDE304U.pdf 3 0 5,00
FRA302U FRANSIZCA II FRA302U.pdf 3 0 3,00
TDE306U GENEL DİLBİLİM II TDE306U.pdf 3 0 5,00
TDE308U II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TDE308U.pdf 3 0 4,00
İNG302U İNGİLİZCE II ING302U.pdf 3 0 3,00
EDB304U TÜRK EDEBİYATININ MİTOLOJİK KAYNAKLARI EDB304U.pdf 3 0 4,00
TDE302U XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ TDE302U.pdf 3 0 5,00
EDB302U XVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI EDB302U.pdf 3 0 4,00

 

7. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Güz Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
ALM401U ALMANCA III ALM401U.pdf 3 0 3,00
EDB405U ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI I EDB405U.pdf 3 0 4,00
EDB407U CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK NESRİ EDB407U.pdf 3 0 4,00
EDB403U CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ EDB403U.pdf 3 0 4,00
TDE403U ELEŞTİRİ TARİHİ TDE403U.pdf 3 0 5,00
FRA401U FRANSIZCA III FRA401U.pdf 3 0 3,00
İNG401U İNGİLİZCE III ING401U.pdf 3 0 3,00
EDB401U XVIII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI EDB401U.pdf 3 0 5,00
TDE401U XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ TDE401U.pdf 3 0 5,00

 

8. Dönem Dersleri ( 4.Sınıf Bahar Dönemi )

DERS KODU DERS ADI E-KİTAP SESLİ KİTAP T U AKTS
ALM402U ALMANCA IV ALM402U.pdf 3 0 3,00
EDB406U ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI II EDB406U.pdf 3 0 4,00
EDB404U ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI EDB404U.pdf 3 0 4,00
TDE402U ELEŞTİRİ KURAMLARI TDE402U.pdf 3 0 5,00
EDB408U ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARINDAN ŞAİR TEZKİRELERİ EDB408U.pdf 3 0 5,00
FRA402U FRANSIZCA IV FRA402U.pdf 3 0 3,00
İNG402U İNGİLİZCE IV ING402U.pdf 3 0 3,00
TİY402U TÜRK TİYATROSU TIY402U.pdf 3 0 4,00
EDB402U XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI EDB402U.pdf 3 0 5,00

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü dilimizin döndüğünce ve teknik bilgilerile yukarıda anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları konunun altına yorum olarak yazarsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız.

 

 

 

 

 

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
18-19 Ocak 2020 Cumartesi