Üniversite Harçları Kaldırıldı.!

Admin 27 Ağustos 2012 55
Üniversite Harçları Kaldırıldı.!
-->

Üniversite Harçları Kaldırıldı.!

Bu gün yapılan bakanlar kurulu sonrası açıklama yapan başbakan yardımcısı Bülent Arınç, üniversite harç ucretlerinin birinci örgün öğretim ve acikogretim icin kaldırıldığını duyurdu.

Yapılan aciklamaya Açıklamaya göre Katkı payı ve harçlar kalktı. Öğrenim ücreti ise aynen devam edecek. Yani Açıköğretimde öğrencilerinden her dönem alınan katkı payı 45 TL, öğrenim gideri 205 Tl’dir. Bu durumda sadece 45 TL’lik katkı payı kısımi kalkmış bulunmaktadır.

Bülent Arınç’in açıklamalarını ekliyorum arkadaşlar..

 

Üniversite Harçları Kaldırıldı!

Üniversite Harçları Kaldırıldı!

Bakanlar Kurulu’nda üniversite harçlarının kaldırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yarınki Resmi Gazete’de yayınlanacak.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, öğrenci harçlarının kaldırıldığını açıkladı.Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Toplantı sonrasında ”müjde” açıklamak istediğini belirten Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite öğrencileri için harçların kaldırılacağı müjdesinin, bir kararnameyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Arınç, şöyle konuştu: ”Sayın başbakanımızın, bakanlarımızın imzaladığı kararnameyle bundan böyle birinci öğretimden katkı payı alınması, yani harçlar tamamen kaldırılmıştır. 2011-2012 öğretim yılı sayısı itibarıyla 1 milyon 524 bin 380 öğrenci bu harçların kaldırılmasından doğrudan istifade edecektir. Aynı şekilde açık öğretimden katkı paylarının alınmasına da son verilmiştir. Yine 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 951 bin 494 öğrenci de bundan istifade etmiş olacaktır.”

Arınç, birinci öğretimden ve açık öğretimden harçların kaldırılmasına ilişkin kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanacağını bildirdi.

Uygulamadan ikinci öğretim öğrencileri faydalanamayacak.

Üniversite harçlarının kaldırılmasına ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Birinci öğretim ve açık öğretimde katkı paylarının devlet tarafından ödenmesine dair karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair” Bakanlar Kurulu’nun kararına göre, öğrencilerden, kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak.

Birinci öğretimden katkı payı alınmayacak

2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, bazı hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, devlet tarafından karşılanacak.

Bunun yanı sıra yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre belirlenen tutarlarda katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere, yükseköğretim kurumları tarafından tespit edilecek. Ancak, bu öğrenciler için belirlenecek öğrenim ücretleri, cari hizmet maliyetlerini hiçbir surette geçmeyecek. Üniversitelere yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden ise mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmayacak.

Yurtdışında başarılı öğrenciler

Yükseköğretim kurumları, yurt dışında başarılı olan öğrencileri programlarına dahil edebilmek veya eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci sayısının yüzde 10’unu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkili olacak.

Sınıfta kalan harç ödeyecek

Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden, belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınacak.

Şehit ve gazi çocukları

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmayacak.

Özürlü öğrenciye indirim

Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılacak. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilecek.
İkili andlaşmalar çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelere yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacak.

Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacak.

Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek.

Öğrenim ücretinin kullanılması

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10’u, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek.

19 Kasım 1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun’un 7. maddesinden yararlanan öğrenciler de ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanacak.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olacak.

Yatay geçiş yapanlar

Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti ödeyecek.

Yatay geçiş yapılması halinde ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna ödenecek. Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler kaleminden iade edilecek.

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

Açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarında, fakülte ve yüksekokulların 2012-2013 eğitim-öğretim yılına ait öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde 20’sine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılacak. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarının birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak.

Karar, 30 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.55 Soru Sorulmuş. SORU/YORUM YAZMAK İÇİN SAYFANIN EN ALTINA İNİN. »

 1. cansu kaya 5 Ocak 2013 at 11:48 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  merhaba hocam, bu ikinci üniversitede burda olan bölümler harica farklı bir bölüm yazma imkanımız varmı mesela çocuk gelişimi ?

 2. Armağan Doğan 24 Kasım 2012 at 20:53 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Şimdi sorumluluk üniteleri varya, mesela matematiğe giriş te toplam 13 ünite var, ara sınavda 1-4 dönem sınu sınavda 1-8 diyor bu ne anlama geliyor birde T,U,K nedir?

  • Acikogretim 26 Kasım 2012 at 06:40 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
   Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
   Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
   AS; Ara Sınavda Sorumlu Olduğunuz Ünite Sayısını İfade Eder.
   DS; Dönem Sonu ( Final ve Bütünleme’de ) Sınavında Sorumlu Olduğunuz Üniteleri İfade Eder.
   T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
   U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
   K; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Burdan Bakacağız )

   • Armağan Doğan 27 Kasım 2012 at 21:29 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

    Çok teşekkür ederim, istanbul Mecidiyeköy temsilciliğinde bana bu cevabı veremediler daha doğrusu işleri vardı (Farm Wille Oynuyordu sorduğum yetkili), yemin ederim tekrar teşekkür ederim.

 3. songül 4 Ekim 2012 at 15:39 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Devlet ne yapmaya çalşyr önce kaldrdk diyr sevncmz kursamızda kaldı

 4. yunus ahmi 25 Eylül 2012 at 00:08 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  egıtım için para verılmez alınır tesvık ıcın bıze parayı onların vermesı lazım kı okuyalım kalkınalım yaw uckagıtcı bunlar varya basta demıyorlar 45 tl kaldıracaz hepsını kaldıracakmıs gıbı davranıyorlar

 5. seyma albayrak 6 Eylül 2012 at 21:36 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  piyuuu yaygaraya bak herşey 45 tl içinmydi barı gözümüze sokmasalardı

 6. ne harçmış ama:))) 4 Eylül 2012 at 05:47 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  çok büyük iş o 45 tl yide verelim sadakası olarak çay içerler belki.))))

 7. abdullah acarlar 1 Eylül 2012 at 00:08 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  slm. ben bu sene aöf sosyoloji okuyacağım da aıköğretim kayıtları nasıl oluyor bilgi verebilirmisiniz. hangi belgeler isteniyor? nette bi kaç şey buldum da.tatmin olmadım.tşkler

 8. ahmet yılmaz 29 Ağustos 2012 at 14:34 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Arkadaslar Zaten acikogretim “250″
  Ucretinn 45 devlet alio geri kalanini aof alio devlet
  Kaldirdi
  Evet almiyor aof kitaplari sinavlari bahanesiyle
  Onca acik ogretimliden 205 ceken aofdir

 9. ahmet yılmaz 29 Ağustos 2012 at 14:31 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  45tl ödemiyoruz 205 tl yi ödüyoruz ben 45tl yide devlete sadaka olarak geri ödemeyi düşünüyorum

 10. Gıyaseddin 29 Ağustos 2012 at 09:45 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Açıköğretim kitapları vs. sınav için okulları kiralamaları sınav gözetmenlerinin salon baskanlarının ücretleri sınav kitapcıklarının basımı ve bunda çalışan insanlar ücretleri vs. vs. derken yani kısaca açıköğretim tamamen ücretsiz olsa herkes kaydolur okuyanı var okumayanı var askerden kaçmak için sadece kaydolan var devlet bunun üstesinden nasıl gelecek ?
  Bedava binlerce kitap evrak basmak zorunda değiller yani. o 205 TL de kitap ve sınav masrafları için normal ücret , Örgün öğretimde 200TL’lik harc kalkmış olabilir 1.öğretimde ama 1 yıl içinde zamanında aldığım kitaplar şimdinin 2000 TLsiden fazlaydı.

  İşin özüne gelirsek: Açıköğretim gibi bir kurum tamamen ücretsiz hale gelirse vatandaşımız bunun çılkını çıkarır, hatta benim kanaatimce daha zor kazanma, kaydolma, veya daha fazla ücret ödenerek elit bir kurum haline gelmeli.

 11. hasan bayram 29 Ağustos 2012 at 09:23 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Arkadaşlar aöf 205 lira almak zorunda çüğnkü sınava gelen hocalar 50 tl alıyo..bunların parasını kim verecek…

  • aydın yılmaz 29 Ağustos 2012 at 15:51 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   Almasınlar.Devlet zaten maaş bağlamış kendilerine. Bu öğretmenlerin görevi, biri bu öğretmenlere ikazda bulunsun.

 12. m arif ibiş (Öğrenim gideri 205 lira anadolu üni ye gidiyor) 29 Ağustos 2012 at 09:16 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  arkadaşlar çoğumuzun harç sandığı 250 tl nin sadece 45 tl si harçtı..yani sadece 45 tl si devlete gidiyordu.. 205 tl, ”’aldığınız kitapların parasıdır şudur budur diyerek”’ ve ”’adına da öğrenim gideri konularak”’ bizden anadolu üniversitesinin sövüşlediği bir paraydı. anadolu üniversitesi kampüsündeki hiç bitmeyen inşaatlardan da bu paranın nerelere gittiğini anlayabilirsiniz…
  sözün özü şu ki 205 tl nin kalkmaması veya indirime gidilmemesinin tek nedeni, anadolu üniversitesinin size belkide hiç okumadığınız 7 tane kitabı 205 tl ye kitlemek istemesidir.. mevcut iktidarla pek bi alakası yoktur.. keşke olsaydı….

 13. merve yağmur 29 Ağustos 2012 at 09:12 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  tam bi saçmalık ya gerçekten hükümet bunu da yaptıya pes artık. bence biz verelim onlarada bu 45tl yi onuda kaldırmasınlar 🙂

 14. emine 29 Ağustos 2012 at 09:07 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  45 tl içinmiydi hersey

 15. emine 29 Ağustos 2012 at 09:07 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  bumudur yanı!!! mujde 45 tl mı? hay sızın vericeniz mujdenize ben………….

 16. burcu burcu 29 Ağustos 2012 at 08:45 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Olsun 45 teelede az para değil,test kitabınızı alırsınız..

 17. murat altu 29 Ağustos 2012 at 08:43 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  ben ıkıncı taksıdı yatırdım bari 45 tl mi geri verseler !!! yapmıslar madem bi güzelik …

 18. sevil Bozkurt 29 Ağustos 2012 at 08:39 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  45 tl yi mi almayacaklarmış…yem atmışlar resmen yemlenmek isteyen buyursun benim karnım tokta…

 19. sibel 29 Ağustos 2012 at 08:34 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  biz 45 tl’yi bağış olarak öderdik :)) bi de harçlar kalktı diolar söylerken bari utanın 🙂

 20. aydın yılmaz 29 Ağustos 2012 at 07:50 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  biz okul harcı denince, sadece harç olarak biliyorduk.Meğerse içinde öğrenim ücreti varmış. İsteğimiz dışında yarım yamalak bir kanun çıktı, ve yine yükün çoğunluğu bizde bu şekilde bir kanun çıkartacağınıza hiç çıkarmasaydınız keşke. Zira yaptığınız iyi niyet sizin aleyhinize oldu. BAŞBAKANIM BİZİM AMACIMIZ EĞİTİMİ TÜMDEN PARASIZ YAPMAK. Sizinde amacınızın bu yönde olduğu kanatindeyim.Bu yüzden öğrenim ücretide kaldırılmalı, okuyan insanlar arsında eşitlik olmalı.

 21. Anıl Alenbey 29 Ağustos 2012 at 05:16 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Arkadaslar hemen parlamayin biraz arastirip oyle konusun 2. Ogretim ve acik ogretim fakulteleri orgun ogretim degil.
  2. Ogretimler bundan once harc + ogrenim bedeli oduyorlardi aof lerde oyle bildiginiz gibi universiteler ozerk kuruluslar kendi iclerinde bagimsiz ogrenim bedelleri direk onlara gidiyor harclar 1. Ogretim yani orgun ogretimde kalkti gibi gozukuyor fakat ogrenim bedeli odemedikleri ocin oyle. Yada bu kadar arastirmaci bakamiyorsaniz sunu dusunun bu okullara ayni bolumlere aof ve 2. Ogretim olarak cok dusuk bir puanla giriyosunuz birakinda bunun bir bedeli olsun bu benim dusuncem
  Saygilar,

 22. ŞİFA 28 Ağustos 2012 at 21:05 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  bayağı birşey yapmışlar gibi bunu birde marifet gibi müjdeleyerek anlatmazlarmı
  gelde sinirlenme

 23. cevher 28 Ağustos 2012 at 20:49 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  yok yuav devlet bize 250 tl verecek heralde siz yanlış anlamışınız

 24. havva tu 28 Ağustos 2012 at 16:47 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  bu ne ya mılletı bosuna hayal kırıklıgına uğratıyolar o 45 tl yıde verelım sadakamız olsun barı .bunca kısı bosuna mı sevındık ayıp bu devletın yaptıgı

Sorunuzu/Yorumunuzu Buradan Yazabilirsiniz »

v aöf hazırlık kitapları